Szkolenie Finansowanie innowacji i działalności B+R z funduszy europejskich na lata 2014-2020

Nazwa katalogowa:Szkolenie Finansowanie innowacji i działalności B+R z funduszy europejskich na lata 2014-2020
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 5222927071
Zablokowana
Zaborowska 4/29
01-462 Warszawa
Polska
509 440 732
Produkty w katalogu tej firmy: (6)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Finansowanie innowacji i działalności B+R z funduszy europejskich na lata 2014-2020

 

Cel szkolenia:  Celem szkolenia jest przygotowanie do aplikowania o fundusze europejskie w nowym okresie programowania (lata 2014-2020), zapoznanie z nowymi zasadami ubiegania się o dotacje, nowymi uwarunkowaniami realizacji projektów, wskazanie źródeł finansowania poszczególnych inwestycji w obszarze B+R oraz możliwości pozyskania wsparcia na innowacje.

 

Program szkolenia:

 

1.     Podstawowe zasady realizacji projektów europejskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Najważniejsze akty prawne regulujące wsparcie w obszarze B+R po 2013 roku.

2.     Podmioty uprawnione do wsparcia i wymogi dotyczące zespołów projektowych i ich kierowników

3.     Podstawowe zagadnienia z obszaru innowacyjności i działalności B+R w Polsce. Uwarunkowania prawne, polityka innowacyjna państwa, rodzaje innowacji i prac badawczo-rozwojowych. Ekspertyza a badanie naukowe.

4.     Wsparcie projektów innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020

5.     Finansowanie prac B+R z PO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

6.     Dotacje na działalność B+R w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

7.     Wpływ krajowej i regionalnych specjalizacji na zakres wsparcia na działalność B+R z funduszy UE na lata 2014-2020 (wykaz specjalizacji regionalnych i kluczowych technologii)

8.     Ochrona patentowa wynalazków w prawie polskim i unijnym - patent europejski, postępowanie patentowe, przykładowy formularz

9.     Ochrona praw autorskich i pokrewnych a działalność naukowa, podstawowe zasady prowadzenia prac badawczych

10.  Zasada konkurencyjności i Zakres stosowania prawa zamówień publicznych w projektach europejskich

11.  Komercjalizacja i umiędzynarodowienie wyników prac B+R 

 

Efekty szkolenia:  Nabycie aktualnej wiedzy z zakresu nowej perspektywy finansowej i możliwości finansowania inwestycji na działalność innowacyjną oraz w obszarze B+R z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Nabycie umiejętności wyboru źródła finansowania projektu oraz znajomości najważniejszych zasad realizacji projektów europejskich w okresie 2014-2020. Nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności B+R

 

Adresaci szkolenia:  Mali i średni przedsiębiorcy, duże przedsiębiorstwa, klastry, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorców, konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych, naukowcy, doktoranci, instytuty badawcze, jednostki PAN, uczelnie wyższe, ośrodki badawczo-rozwojowe, spółki celowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia, parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiebiorczości itp.

 

Metodyka szkolenia:  E-learning, szkolenie on-line dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, materiały w formie prezentacji, skryptów on-line, test wiedzy, możliwość zadawania pytań ekspertom w trakcie trwania szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem MEN. 

 

Szkolenie zawiera podręczny słowniczek najważniejszych pojęć, przegląd aktów prawnych, strategii i polityk dotyczących działalności B+R a także przegląd specjalizacji poszczególnych regionów i całego kraju oraz opis różnych rodzai innowacji i form działalności B+R, jak również wskazówki, jak opatentować swój wynalazek, dotyczące także patentów europejskich. Uczesnicy kursu otrzymają także Przykładowy wypełniony formularz podania o udzielenie patentu na wynalazek oraz konsultacje w tym zakresie.Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem MEN.

 

Czas trwania szkolenia:  3 miesiące

 

Koszt szkolenia:  350 zł + 23% VAT

 

KURS ROZPOCZNIE SIĘ 5.05.2014 r. I ZAKOŃCZY SIĘ W DNIU 31.07.2014 r.

 

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu zgodne ze wzorem MEN. 

 

Trenerzy:  Autorami materiałów szkoleniowych są osoby od wielu lat zawodowo związane z funduszami europejskimi oraz osoby ze świata nauki i doświadczeni w ochronie własności intelektualnej i przemysłowej prawnicy.

 

Informacje i zamówienia:  szkolenia@eecenter.edu.pl, +48 668 048 333

 

Wymagania techniczne: 

 

·          komputer z łączem internetowym

·          oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)

·          adres e-mail