Szkolenie Dotacje na innowacje z funduszy UE 2014-2020

Nazwa katalogowa:Szkolenie Dotacje na innowacje z funduszy UE 2014-2020
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 5222927071
Zablokowana
Zaborowska 4/29
01-462 Warszawa
Polska
509 440 732
Produkty w katalogu tej firmy: (6)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

DOTACJE NA INNOWACJE Z FUNDUSZY UE 2014-2020

 

Cel kursu:  Wskazanie możliwości pozyskania dotacji na innowacyjne projekty z funduszy europejskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Szkolnie zawiera przegląd wszystkich 16 programów regionalnych oraz specjalizacji, jakie wybrały poszczególne województwa Polski oraz przegląd wybranych programów krajowych wspierających innowacyjne rozwiązania. Ponadto omówione zostanie definicja i rodzaje innowacji w projektach europejskich.

 

Program kursu:

 

1. Polityka spójności i jej budżet na lata 2014-2020 - zmiany w polityce spójności po 2013 roku

2. Innowacje w nowym okresie programowania UE

3. Definicja innowacyjności i rodzaje innowacji w projektach europejskich

4. Regionalne strategie innowacji a specjalizacje regionów

5. Zagadnienie inteligentnej specjalizacji regionów i jej wpływ na kierunki wydatkowania środków z funduszy europejskich - specjalizacje Polski i 16 polskich województw

6. Beneficjenci i potencjalne obszary wsparcia w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7. Dotacje na innowacje z PO Inteligentny Rozwój

8. Dotacje w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej

 

GRATIS! Unijne i krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania na lata 2014-2020 – przegląd aktów prawnych i strategii

 

 

Efekty kursu:  Nabycie aktualnej wiedzy z zakresu nowej perspektywy finansowej i możliwości finansowania innowacyjnych inwestycji i projektów z funduszy europejskich w latach 2014-2020 z zakresu programów regionalnych i wybranych programów krajowych. Nabycie umiejętności wyboru źródła finansowania projektów. Nabycie wiedzy na temat rodzajów innowacji w projektach europejskich.

 

Adresaci kursu:  Mali i średni przedsiębiorcy, Klastry, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, administracja samorządowa i rządowa, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, fundacje i stowarzyszenia, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, wspólnoty mieszkaniowe i inne instytucje i podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia na swoje projekty i inwestycje.

Metodyka kursu:  : E-learning, szkolenie on-line dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, materiały w formie prezentacji, skryptów on-line, test wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat o jego ukończeniu.

 

Czas trwania kursu:  1 miesiąc

 

Koszt kursu:  270 zł + 23% VAT

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają  certyfikat  o jego ukończeniu zgodne ze wzorem MEN.

 

Trenerzy:  Marta Dobrzycka

 

Informacje i zamówienia:  szkolenia@eecenter.edu.pl, +48 508 457 587

 

Wymagania techniczne:

 

·         komputer z łączem internetowym

·         oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)

·         adres e-mail