Szkolenie Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. E-learning

Nazwa katalogowa:Szkolenie Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. E-learning
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 5222927071
Zablokowana
Zaborowska 4/29
01-462 Warszawa
Polska
509 440 732
Produkty w katalogu tej firmy: (6)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

 

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. Przegląd potencjalnych beneficjentów, obszarów wsparcia i regionalnych specjalizacji

Cel szkolenia: Wskazanie możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020. Szkolenie zawiera przegląd wszystkich 16 programów regionalnych oraz specjalizacji, jakie wybrały poszczególne województwa Polski.

 

Program szkolenia :

 

1.    Polityka spójności i jej budżet na lata 2014-2020 - zmiany w polityce spójności po 2013 roku

2.    Beneficjenci 16 regionalnych programów operacyjnych

3.    Potencjalne obszary wsparcia w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych

4.    Zagadnienie inteligentnej specjalizacji regionów i jej wpływ na kierunki wydatkowania środków z funduszy europejskich w poszczególnych województwach Polski

5.    GRATIS! Unijne i krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania na lata 2014-2020 – przegląd aktów prawnych i strategii

 

Adresaci szkolenia: Mali i średni przedsiębiorcy, Klastry, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, administracja samorządowa i rządowa, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, fundacje i stowarzyszenia, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, wspólnoty mieszkaniowe i inne instytucje i podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia na swoje projekty i inwestycje.

 

Kurs skierowany jest zarówno do beneficjentów, którzy sięgnęli już po unijne dotacje w latach 2007-2013, gdyż wskazuje istotne zmiany w zakresie wykorzystania funduszy UE, jak również do przyszłych beneficjentów unijnego wsparcia, ponieważ stanowi doskonały wstęp do aplikowania o fundusze europejskie w nadchodzących latach.

 

Efekty szkolenia: Nabycie aktualnej wiedzy z zakresu nowej perspektywy finansowej i możliwości finansowania inwestycji z funduszy europejskich w latach 2014-2020 z zakresu programów regionalnych. Nabycie umiejętności wyboru źródła finansowania projektów.

 

Metodyka szkolenia: E-learning, szkolenie on-line dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, materiały w formie prezentacji, skryptów on-line, test wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat o jego ukończeniu.

 

Czas trwania szkolenia: 1 Miesiąc

 

Cena szkolenia: 55 zł + VAT, przy zgłoszeniu co najmniej dwóch uczestników rabat 20 %

 

Uwaga! Gratis omówienie najważniejszych unijnych i krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania na lata 2014-2020 – opis wszystkich podstawowych aktów prawnych i strategii.

 

Trener : Marta Dobrzycka

 

Informacje i zamówienia: szkolenia@eecenter.edu.pl, +48 668 048 333

 

Wymagania techniczne:

 

- komputer z łączem internetowym

- oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)

- adres e-mail