Usługi księgowe Księgi Handlowe - pełna księgowość

Nazwa katalogowa:Usługi księgowe Księgi Handlowe - pełna księgowość
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Nr. katalogowy:BR KH
400,00 zł - 1 200,00 zł
+ VAT cena hurtowa
400,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6272524720
Profil potwierdzony
Al. Bolesława Krzywoustego 6 lok 53
40-870 Katowice
Polska
515 153 689
Produkty w katalogu tej firmy: (3)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych. Cena za obsługę księgową uzależniona jest od ilości dokumentów miesięcznie. Cena nie zawiera podatku VAT.

Cena za obsługę księgową obejmuje:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
• prowadzić dokumentację księgową i podatkową w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• przegląd dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, w razie ich wadliwości zwrócić celem ich poprawy, rzetelnego prowadzenia ksiąg na podstawie dostarczonych dokumentów,
• dekretacja dokumentów w systemie księgowym, analiza księgowań, przygotowanie właściwej dokumentacji księgowej,
• rozliczenie roczne właściciela (samodzielne, z małżonkiem, z dzieckiem)
• sporządzenie wymaganych prawem sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej do sprawozdania (dotyczy KH i podmiotów podlegającym przepisom ustawie o rachunkowości),
• archiwizacja dokumentów danego roku podatkowego do dnia ostatecznego rozliczenia podatkowego.
• przygotowanie list płac zgodnie z danymi Zleceniodawcy przekazanymi najpóźniej na 3 dni przed terminem wypłaty wraz z naliczeniem narzutów i potrąceń pracowniczych, w tym podatek, ZUS (opcja obsługi płacowej),
• prowadzenie teczek osobowych, nadzorowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji i zatrudnienia, przygotowanie dokumentacji przy zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy według przyjętych standardowych druków Zleceniobiorcy (opcja obsługi kadrowej)
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz składek ZUS,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. prawnych,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT (dla VATowców)
• rejestrowanie oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS (opcja obsługi płacowo-kadrowej),
• wysyłka deklaracji w formie elektronicznej do US i ZUS (podpis kwalifikowany)
• sporządzenie deklaracji aktualizacyjnych i zgłoszeniowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• prowadzić ewidencję środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
• informowanie ZLECENIODAWCĘ o zobowiązaniach publicznoprawnych nie później niż w dniu złożenia deklaracji lub obowiązku dokonania płatności,
• reprezentacja przed US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
• prowadzić dokumentację księgową i podatkową w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• przegląd dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, w razie ich wadliwości zwrócić celem ich poprawy, rzetelnego prowadzenia ksiąg na podstawie dostarczonych dokumentów,
• dekretacja dokumentów w systemie księgowym, analiza księgowań, przygotowanie właściwej dokumentacji księgowej,
• rozliczenie roczne właściciela (samodzielne, z małżonkiem, z dzieckiem)
• sporządzenie wymaganych prawem sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej do sprawozdania (dotyczy KH i podmiotów podlegającym przepisom ustawie o rachunkowości),
• archiwizacja dokumentów danego roku podatkowego do dnia ostatecznego rozliczenia podatkowego.
• przygotowanie list płac zgodnie z danymi Zleceniodawcy przekazanymi najpóźniej na 3 dni przed terminem wypłaty wraz z naliczeniem narzutów i potrąceń pracowniczych, w tym podatek, ZUS (opcja obsługi płacowej),
• prowadzenie teczek osobowych, nadzorowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji i zatrudnienia, przygotowanie dokumentacji przy zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy według przyjętych standardowych druków Zleceniobiorcy (opcja obsługi kadrowej)
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz składek ZUS,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. prawnych,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT (dla VATowców)
• rejestrowanie oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS (opcja obsługi płacowo-kadrowej),
• wysyłka deklaracji w formie elektronicznej do US i ZUS (podpis kwalifikowany)
• sporządzenie deklaracji aktualizacyjnych i zgłoszeniowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• prowadzić ewidencję środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
• informowanie ZLECENIODAWCĘ o zobowiązaniach publicznoprawnych nie później niż w dniu złożenia deklaracji lub obowiązku dokonania płatności,
• reprezentacja przed US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
• prowadzić dokumentację księgową i podatkową w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• przegląd dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, w razie ich wadliwości zwrócić celem ich poprawy, rzetelnego prowadzenia ksiąg na podstawie dostarczonych dokumentów,
• dekretacja dokumentów w systemie księgowym, analiza księgowań, przygotowanie właściwej dokumentacji księgowej,
• rozliczenie roczne właściciela (samodzielne, z małżonkiem, z dzieckiem)
• sporządzenie wymaganych prawem sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej do sprawozdania (dotyczy KH i podmiotów podlegającym przepisom ustawie o rachunkowości),
• archiwizacja dokumentów danego roku podatkowego do dnia ostatecznego rozliczenia podatkowego.
• przygotowanie list płac zgodnie z danymi Zleceniodawcy przekazanymi najpóźniej na 3 dni przed terminem wypłaty wraz z naliczeniem narzutów i potrąceń pracowniczych, w tym podatek, ZUS (opcja obsługi płacowej),
• prowadzenie teczek osobowych, nadzorowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji i zatrudnienia, przygotowanie dokumentacji przy zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy według przyjętych standardowych druków Zleceniobiorcy (opcja obsługi kadrowej)
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz składek ZUS,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. prawnych,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT (dla VATowców)
• rejestrowanie oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS (opcja obsługi płacowo-kadrowej),
• wysyłka deklaracji w formie elektronicznej do US i ZUS (podpis kwalifikowany)
• sporządzenie deklaracji aktualizacyjnych i zgłoszeniowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• prowadzić ewidencję środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
• informowanie ZLECENIODAWCĘ o zobowiązaniach publicznoprawnych nie później niż w dniu złożenia deklaracji lub obowiązku dokonania płatności,
• reprezentacja przed US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
• prowadzić dokumentację księgową i podatkową w oparciu o przedkładane dokumenty źródłowe z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
• przegląd dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, w razie ich wadliwości zwrócić celem ich poprawy, rzetelnego prowadzenia ksiąg na podstawie dostarczonych dokumentów,
• dekretacja dokumentów w systemie księgowym, analiza księgowań, przygotowanie właściwej dokumentacji księgowej,
• rozliczenie roczne właściciela (samodzielne, z małżonkiem, z dzieckiem)
• sporządzenie wymaganych prawem sprawozdań finansowych i informacji dodatkowej do sprawozdania (dotyczy KH i podmiotów podlegającym przepisom ustawie o rachunkowości),
• archiwizacja dokumentów danego roku podatkowego do dnia ostatecznego rozliczenia podatkowego.
• przygotowanie list płac zgodnie z danymi Zleceniodawcy przekazanymi najpóźniej na 3 dni przed terminem wypłaty wraz z naliczeniem narzutów i potrąceń pracowniczych, w tym podatek, ZUS (opcja obsługi płacowej),
• prowadzenie teczek osobowych, nadzorowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie dokumentacji związanej z procesem rekrutacji i zatrudnienia, przygotowanie dokumentacji przy zmianie lub rozwiązaniu stosunku pracy według przyjętych standardowych druków Zleceniobiorcy (opcja obsługi kadrowej)
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz składek ZUS,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczki na podatek dochodowy od os. prawnych,
• obliczenie i sporządzenie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT (dla VATowców)
• rejestrowanie oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS (opcja obsługi płacowo-kadrowej),
• wysyłka deklaracji w formie elektronicznej do US i ZUS (podpis kwalifikowany)
• sporządzenie deklaracji aktualizacyjnych i zgłoszeniowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• prowadzić ewidencję środków trwałych i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
• informowanie ZLECENIODAWCĘ o zobowiązaniach publicznoprawnych nie później niż w dniu złożenia deklaracji lub obowiązku dokonania płatności,
• reprezentacja przed US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa