DORADCA UBEZPIECZENIOWY – SPOSÓB NA BEZPIECZNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Nazwa katalogowa:DORADCA UBEZPIECZENIOWY – SPOSÓB NA BEZPIECZNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6971090859
 
Zawieszona
św.Szczepana 53
61-465 Poznań
Polska
61 861 60 79
Produkty w katalogu tej firmy: (10)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Dla kogo?

Ubezpieczenie działalności adresowane jest do firm z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), których obrót w roku podatkowym jest nie większy niż 15.000.000PLN oraz których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 10.000.000 PLN.

 

Korzyści

 

-    pełna ochrona majątku firmy i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej

-    produkt obejmuje swoim zakresem wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności  gospodarczej

-   jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk

-    prosta procedura zawarcia umowy ubezpieczenia przy minimum formalności (1 wniosek – 1 polisa)

-    zabezpieczenie kredytu, leasingu

-   możliwość dopasowania zakresu ochrony do specyfiki prowadzonej  działalności gospodarczej

   

Świadczenia assistance:

     

-    pomoc w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku i w przypadku hospitalizacji

-    zorganizowanie lokalu zastępczego i pomocy specjalisty (np. ślusarza, elektryka)

-    zorganizowanie dozoru mienia po powstaniu szkody

-    możliwość ratalnej płatności składki; nawet 11 rat  

 

 Zniżki za:

 

 -     stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

-      bezszkodową kontynuację ubezpieczenia

-      jednorazową płatność składki

-      ilość wykupionych ubezpieczeń

 

Przedmiot ubezpieczenia

 

Ubezpieczenie  zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo) – stanowiące własność bądź będące w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego w związku z prowadzoną działalnością;

- w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem używanym w tej działalności;

- w zakresie mienia osobistego pracowników oraz dodatkowej pomoc w postaci usług assistance.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:

 

-    ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

-    ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

-    ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

-    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną deliktową i  kontraktową

-    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego i przenośnego, takiego jak laptopy lub telefony komórkowe, nośników danych i danych

-    ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

-    ubezpieczenie assistance.

 

Na wniosek ubezpieczającego zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

-    ubezpieczenia przepięć;

-    ubezpieczenia rozmrożenia towarów przechowywanych w urządzeniach chłodniczych

-    ubezpieczenia dewastacji

-    ubezpieczenia aktów terroryzmu

-    ubezpieczenia drobnych prac remontowo-budowlanych

-    miejsca ubezpieczenia (lokalizacji)

-    ubezpieczenia nowych inwestycji (automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji)

-    zamiany franszyz redukcyjnych na integralne

-    kosztów odtworzenia dokumentacji

-    dodatkowych kosztów działalności gospodarczej

-    stałych kosztów działalności gospodarczej

-    OC za produkt

-    OC najemcy

-    OC za szkody w mieniu powierzonym

-    OC pracodawcy

-    OC zakładu naprawy pojazdów

-    OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń

-    rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem  USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

-    sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej  oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych

-    załadunku i wyładunku mienia w transporcie.

 

Dodatkowo do kompleksowego ubezpieczenia działalności można wykupić:

 

-    zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; pracodawca ma możliwość

      zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pracownikom

-    ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych)

-    ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

-    ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

-    ubezpieczenie przerw w działalności