Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane

Nazwa katalogowa:Manager Bezpieczeństwa Informacji - szkolenie akredytowane
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Nr. katalogowy:CIS_I3
3 199,00 zł + VAT
3 199,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6351828727
 
Profil potwierdzony
Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów
Polska
516 687 791
Produkty w katalogu tej firmy: (12)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Cel szkolenia

 • Otrzymanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikającym z wymagań normy ISO 27001, potwierdzonej międzynarodowym akredytowanym certyfikatem wydawanym przez jednostkę certyfikacyjną CIS-Certification & Information Security Services GmbH, który uznawany jest na całym świecie.

Odbiorcy szkolenia

 • Audytorzy wewnętrzni i pracownicy działów kontroli wewnętrznej.
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 • Kadra zarządzająca lub inne osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa.
 • Informatycy, administratorzy lub inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemach IT.
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Zakres merytoryczny szkolenia

MODUŁ I - Normy ISO 27001 / ISO 27002

 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Cel i zakres systemu wg ISO 27001.
 • Cele realizacji źródeł normatywnych wymagań bezpieczeństwa.
 • Wytyczne wdrożenia wg ISO 27002.
 • Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Opis:

Głównym tematem Modułu I jest omówienie Międzynarodowego Standardu ISO/IEC 27001, stanowiącego nie tylko podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ale będącego także odpowiednim przewodnikiem do wdrożenia standardu ISO/IEC 27002, we wszystkich ważnych obszarach przedsiębiorstwa (m.in. w polityce bezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu ciągłości biznesowej i audycie wewnętrznym). W ciągu 2 dni Uczestnicy kursu poznają najważniejsze podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jak również zostają zapoznani z ogólnymi aspektami dotyczącymi organizacji, technologii i zarządzania procesami. Praktyczne przykłady przytaczane przez trenera podczas kursu pomogą Uczestnikom zobrazować jak samodzielnie wdrożyć to czego nauczyli się podczas szkolenia.

Cel:
Po zakończeniu Modułu I Uczestnicy będą znać wymagania no0rm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę, która umożliwi im przystąpienie do kolejnych modułów kursu przygotowujących do pełnienia roli Managera/ Pełnomocnika Bezpieczeństwa Informacji.

MODUŁ II - Podstawy Psychologii

Opis:
Ten moduł nauczy Uczestników szkolenia podstaw, które pozwolą im wdrażać w przedsiębiorstwie zdobytą wiedzę techniczną. Moduł II obejmuje również naukę takich umiejętności jak: zdolność do pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania konfliktów, zdolność do współpracy interdyscyplinarnej oraz zaznajamia z modelami relacyjnymi, procesami dynamiki grupy i technikami motywacyjnymi.

Cel:
Uczestnicy po ukończeniu Modułu II będą potrafili skutecznie osiągać cele przedsiębiorstwa poprzez wyeliminowanie strat spowodowanych konfliktami na poziomie relacyjnym. Dowiedzą się również jak tworzyć, zarządzać i motywować zespoły projektowe.

MODUŁ III - Podstawy prawa

 • Ochrona i bezpieczeństwo danych
 • Dokumentacja systemowa: Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Odpowiedzialność z tytułu naruszeń bezpieczeństwa.

Opis:
Moduł ten porusza zagadnienia związane z systemem utworzonym przez przepisy regulujące ochronę danych osobowych, które stanowią jeden z najistotniejszych elementów w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Cel:
Uczestnicy po ukończeniu Modułu III znają przepisy związane z bezpieczeństwem informacji i mogą samodzielnie stosować najważniejsze zasady w przedsiębiorstwie. Posiadają również podstawowe umiejętności umożliwiające im wyznaczanie odpowiednich osób, które będą pełnić funkcję konsultantów prawnych.

TEST KOŃCOWY

Zakres:
Egzamin dotyczy trzech modułów omawianych podczas szkolenia:

 • Normy ISO 270001 / ISO 27002
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy prawne

Przebieg:
Egzamin pisemny - 30 pytań wielokrotnego wyboru.

Warunki zaliczenia:
Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu Uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na pytania z każdej części egzaminu w co najmniej 60%, a tym samym udzielić poprawnych odpowiedzi w co najmniej 60% na wszystkie pytania zawarte w teście.


Przewidywane efekty końcowe

 • Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją norm ISO 27001 i ISO 270023 w firmie i ich praktycznym zastosowaniem.

Czas trwania szkolenia

4 dni / 32 godziny

Miejsce i termin szkolenia

Mikołów

14 - 17 kwiecień 2014

Mikołów

19 - 22 maj 2014

 

Dokument potwierdzający

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, Uczestnicy otrzymują akredytowany certyfikat ,,CIS - Information Security Manager". Posiadając certyfikat Managera Bezpieczeństwa Informacji Uczestnicy spełniają jeden z warunków przystąpienia do akredytowanego szkolenia: ,,Auditor Bezpieczeństwa Informacji".

Okres ważności: 3 lata

Kryteria przedłużenia ważności certyfikatu:

 • Przedłożenie jednostce Certyfikującej CIS-CERT dokumentów potwierdzających do świadczenie zawodowe: 3 lata pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
 • Udział w ciągu trzech lat ważności certyfikatu w szkoleniu CIS odnawiającym uzyskane uprawnienia (IS-Refresher).

Certyfikat EOQ

Uczestnicy szkolenia mają również niepowtarzalną okazję do wnioskowania o przyznanie im certyfikatu EOQ Managera Bezpieczeństwa Informacji. Certyfikat ten w krajach Europy Zachodniej jest równoważny certyfikatom zawodowym.

 

Szkolenie może również zostać przeprowadzone dla Państwa w formie zamkniętej, w celu otrzymania oferty na tego typu szkolenie prosimy o kontakt z pracownikami firmy CIS-CERT.