Zgłaszanie źródeł PEM

Nazwa katalogowa:Zgłaszanie źródeł PEM
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:do ustalenia
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 7790003490
Profil potwierdzony
Jawornicka 8
60-968 Poznań
Polska
61 868 90 17
Produkty w katalogu tej firmy: (12)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Szanowni Państwo, 1 stycznia 2011 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Środowiska wydane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Nowe przepisy nałożyły na wszystkich właścicieli instalacji związanych z emisją promieniowania elektromagnetycznego obowiązek dokonywania zgłoszeń tych instalacji do organu ochrony środowiska oraz do przekazania informacji o instalacji Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Instalacjami podlegającym temu przepisowi są:

  • wszelkie instalacje radiokomunikacyjne, jeżeli moc promieniowana (zastępcza moc promieniowana izotropowo, EIRP) w którejkolwiek antenie przekroczy 15 W;
  • linie elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 110 kV;
  • stacje elektroenergetyczne o napięciu co najmniej 110 kV.

Moce promieniowane powyżej 15 W występują w większości instalacji radiokomunikacyjnych, w tym w prawie wszystkich liniach radiowych oraz w wielu instalacjach szerokopasmowego dostępu, np. wg standardu WiMAX. Oprócz podania parametrów emisji przepisy nakazują precyzyjne wyszczególnienie położenia źródeł: anten, słupów linii wysokiego napięcia czy bramy wjazdowej do stacji energetycznej. Nałożono precyzję 0,1 sekundy kątowej, co odpowiada dokładności rzędu 2-3 m. Jest to precyzja większa niż stosowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przy wydawaniu pozwoleń radiowych, gdzie wystarczające jest podanie położenia całego obiektu (a nie poszczególnych anten) z dokładnością 1 sekundy kątowej. Zatem znaczna część anten musi być dość precyzyjnie pomierzona od nowa dla zapewnienia wymaganej dokładności zgodnej z innymi państwowymi bazami informacji o terenie. Instalacje uruchomione przed 28 lipca 2005 r. i niezmieniane pod względem parametrów od chwili uruchomienia muszą zostać zgłoszone do 30 czerwca 2013 r. Dla wszystkich instalacji uruchomionych po 28 lipca 2005 r. obowiązek taki upłynął 30 czerwca 2011 r.! Również wszystkie instalacje, które dopiero będą uruchamiane, muszą być zgłoszone na 30 dni przed terminem uruchomienia. Do zgłoszenia działających instalacji należy dołączyć sprawozdanie z badania rozkładu pola wokół instalacji. Badanie takie (zwane zwykle „pomiarami PEM”) może wykonać tylko uprawniony podmiot. Niewykonanie takich badań pomimo ciążącego obowiązku jest przez Prawo Ochrony Środowiska zagrożone grzywną lub nawet aresztem. Instalacje nowo uruchamiane muszą mieć niezwłocznie wykonane badania rozkładu pola. TELE-COM jest podmiotem uprawnionym do wykonania badań rozkładu pola jako akredytowane laboratorium badawcze mogące prowadzić pomiary w zakresie od 0 H do 40 GHz. Wykonujemy również pomiary położenia anten, słupów i stacji energetycznych oraz przygotowujemy formularze zgłoszeń poszczególnych instalacji

Źródła przepisów: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszeniahttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101300880&type=2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101300879&type=2Ustawa Prawo Ochrony Środowiska: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20010620627+2011%2405%2431&type=3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031921883&type=2 

wyślij zapytanie