Adapter linii bocznej ADC-4001M

Nazwa katalogowa:Adapter linii bocznej ADC-4001M
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6781740372
Zablokowana
ul. Sołtysowska 27
31-589 Kraków
Polska
504 949 474
Produkty w katalogu tej firmy: (595)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

dapter linii bocznej ADC-4001M zastosowanie:  przesyłanie informacji o stanie dołączonej do adaptera linii dozorowej  stan zainstalowanych nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregu 30 lub 40 współpraca:  centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4000 zasilanie:  z centrali sygnalizacji pożarowej  certyfikat: CNBOP 1438/CPD/0069 temperatura pracy: -25 ~ +55°C szczelność obudowy: IP40 wymiary (z gniazdem): 115 x 54mm masa: 0,13kg Przeznaczenie... Adapter ADC-4001M jest elementem adresowalnym, pracującym w liniach/ pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest do przesyłania informacji o stanie dołączonej do adaptera linii dozorowej, tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregów 40 lub 30 produkcji Polon - Alfa. Adapter ADC-4001M umożliwia także: tworzenie linii dozorowej iskrobezpiecznej, poprzez zainstalowanie na linii bocznej czujek lub ręcznych ostrzegaczy w wykonaniu iskrobezpiecznym, poprzedzonych separatorem iskrobezpiecznym dołączenie do systemu liniowej czujki dymu DOP-40 dołączanie do pożarowej instalacji alarmowej dodatkowych, nietypowych urządzeń (np. czujników gazu, czujek kablowych), jak również do tworzenia systemów hierarchicznych dla niewielkich central satelitarnych Zasada działania... Adapter przekazuje do współpracującej centrali informacje o pożarze, wykrytym przez elementy na jego linii bocznej i potwierdza ten fakt czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej. Uszkodzenie linii bocznej (przerwa, zwarcie, wyjęcie czujki z gniazda) jest przekazywane do centrali i sygnalizowane przez adapter żółtymi rozbłyskami diody świecącej. Linia boczna jest zakończona rezystorem końcowym. Adapter jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Zadziałanie izolatora zwarć w adapterze jest sygnalizowany żółtymi rozbłyskami jego diody świecącej. Adapter ADC-4001M ma sześć trybów pracy pozwalających na optymalizację pobieranego prądu z linii adresowalnej. Tryby pracy deklarowane są w centrali podczas jej programowania. Tryby 1, 2 i 3 umożliwiają dołączenie różnej, wynikającej z poboru prądu, liczby czujek dwustanowych szeregu 40 lub 30. Tryb 4 umożliwia dołączenie bezpotencjałowych zestyków urządzeń lub instalacji dla celów informacyjnych lub kontrolnych. Tryb 5 umożliwia dołączenie liniowej czujki dymu DOP-40. Nie stosuje się wówczas rezystora końcowego. Tryb 6 umożliwia dołączenie czujek szeregu 40 wyprodukowanych po 15.06.2002 r. Kodowanie adresu adaptera dobywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Budowa... Adapter ADC-4001M składa się z dwóch elementów wykonanych z tworzywa: podstawy, do której przymocowana jest płytka drukowana z układem elektronicznym oraz pokrywy. W pokrywie umieszczona jest dwukolorowa dioda świecąca, sygnalizująca stany adaptera. Adapter ADC-4001M instalowany jest w gnieździe G-40. Wyjęcie adaptera z gniazda jest możliwe po zwolnieniu mechanizmu zatrzaskowego za pomocą specjalnego kluczyka.