Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047

Nazwa katalogowa:Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6781740372
Zablokowana
ul. Sołtysowska 27
31-589 Kraków
Polska
504 949 474
Produkty w katalogu tej firmy: (595)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Optyczna radiowa czujka dymu DUR 4047 zastosowanie: wykrywanie dymu w I fazie pożaru współpraca: linie adresowalne centrali POLON wykrywane pożary testowe: od TF1 do TF5 zasilanie: 2V (2 baterie CR123) Przeznaczenie... Radiowa, uniwersalna, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przez naczona do wykrywania dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zamiany ciśnienia oraz charakteryzuje się wysokością czułością na dym. Optyczne radiowe czujki dymu DUR-4047 współpracują z centralami sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 poprzez adapter radiowy ACR-4001. Czujki wyposażone są w zasilanie bateryjne. Stosowanie czujek radiowych zalecane jest w przypadku, gdy do czujki nie można doprowadzić linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, kościołach itp. Budowa... Zasadnicza część czujki jest układ detekcyjny, w skład którego wchodzą: dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody te zamocowane są w uchwycie w taki sposób, aby światło emitowane przez diodę nadawczą nie docierało bezpośrednio do diody odbiorczej. Układ detekcyjny (uchwyt z diodami) mocowany jest bezpośrednio do płytki drukowanej, zawierającej elektronikę z procesorem nadzorującym pracę czujki. Labirynt zabezpiecza przed wnikaniem zewnętrznego światła do układu detekcyjnego. Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do układu detekcyjnego drobnych owadów i większych zanieczyszczeń. Całość umieszczona jest w wykonanej z białego tworzywa obudowie, na którą składają się: koszyk, osłona czujki oraz ekran.Czujkę DUR-4047 mocuje się do sufitu (stropu) poprzez gniazdo G-40 (pozbawione zacisków) dostarczane w komplecie z czujką. Zasada działania... Podstawą działania optycznej czujki dymu DUR-4047 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Zasadniczą część czujki DUR-4047 jest układ optyczny, składający się z diody elektroluminescencyjnej, emitującej promieniowanie świetlne oraz fotodiody, będącej odbiornikiem tego promieniowania. Układ optyczny i komora pomiarowa wokół niego, osłonięte są labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego zapewnia tłumienie światła zewnętrznego oraz światła pochodzącego od odbić wewnętrznych światła emitowanego przez diodę nadawczą. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Odbite światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową analizowany jest przez mikroprocesor zawarty w czujce. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym świeceniem czerwonej diody, umieszczonej na obudowie czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Komunikacja między centralą systemu POLON 4000, a czujkami DUR-4047 odbywa się za pośrednictwem adaptera radiowego ACR-4001. Czujka komunikuję się z adapterem protokołem radiowym z potwierdzeniem i możliwością zmiany kanału. Podczas pracy kontrolowane są zakłóconą pracę. Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujka może przesłać, na żądanie centrali, aktualną wartość analogową. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, sprawdza poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowane informacje do centrali. Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu alarmu technicznego czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej. Sygnał ten jest generowany po to, aby poinformować służby serwisowe, że przy utrzymującej się tendencji zabrudzania i niepodjęciu odpowiednich działań, może dojść w przyszłości do tego, że czujka nie zachowa wszystkich swoich parametrów na deklarowanym poziomie. Należy jednak podkreślić, że jeszcze przez około 1/3 czasu, jaki minął od ostatniej konserwacji, czujka będzie w pełni sprawna. Stan alarmowania sygnalizowany jest czerwonymi błyskami diody świecącej. Czujka sygnalizuje uszkodzenie baterii po wyjęciu jednej z nich lub po rozładowaniu się baterii na miesiąc przed faktycznym rozładowanie i uniemożliwieniem pracy czujki. Czujka ma regulowany poziom czułości. Czułość ustawiana jest z centrali przez wybór jednego z poziomów czułości: tryb pracy 1 - normalna czułość tryb pracy 2 - podwyższona czułość tryb pracy 3 - obniżona czułość Tryby pracy czujki (oprócz wariantów alarmowania w centrali) umożliwiają użytkownikowi najlepsze dopasowanie systemu do pracy w określonym środowisku.