Jonizacyjna czujka dymu DIO-40

Nazwa katalogowa:Jonizacyjna czujka dymu DIO-40
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6781740372
Zablokowana
ul. Sołtysowska 27
31-589 Kraków
Polska
504 949 474
Produkty w katalogu tej firmy: (595)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 zastosowanie: wykrywanie dymu w I fazie pożaru współpraca:  IGNIS 1000 linia boczna adaptera ADC-4001M system POLON 4000 wykrywane pożary testowe: od TF1 do TF5 zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Na zakup czujek jonizacyjnych wymagane jest zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jest dokumentem zezwalającym na legalne przechowywanie i obrót źródłami jakimi są jonizacyjne czujki dymu. Przeznaczenie... Jonizacyjna czujka dymu DIO40 jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić i palić przed zauważalnym wzrostem temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzięki wprowadzeniu analogowej kompensacji zmian środowiskowych, cechuje się podwyższoną odpornością na zmiany ciśnienia, temperatury i kondensację pary wodnej. Zasada działania... Czujka DIO 40 działa na zasadzie zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek zmniejszenia się ruchliwości nośników prądu - jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki aerozolu powstałego podczas pożar. Prą jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza przez źródło promieniotwórcze w dwóch połączonych komorach, normalnie znajdujących się w stanie równowagi. Czujka DIO - 40 ma wbudowany cyfrowy układ samoregulacjii, utrzymujący stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Dodatkową sygnalizację optyczną czujki, w przypadku, gdy jest zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można uzyskać przez dołączenie do niej wskaźnika zadziałania WZ-31. Czujki DIO - 40 spełniają wymagania normy PN-EN 54-7. Instalowane są w gnieździe G-40.