Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex

Nazwa katalogowa:Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6781740372
Zablokowana
ul. Sołtysowska 27
31-589 Kraków
Polska
504 949 474
Produkty w katalogu tej firmy: (595)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex z separatorem iskrobezpiecznym zastosowanie: wykrywanie dymu w I fazie pożaru  współpraca: na liniach dozorowanych central sygnalizacji pożarowej firmy Polon - Alfa zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Na zakup czujek jonizacyjnych wymagane jest zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jest dokumentem zezwalającym na legalne przechowywanie i obrót źródłami jakimi są jonizacyjne czujki dymu. Przeznaczenie... Jonizacyjna czujka dymu DIO-37Ex jest przeznaczona do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jest czujką w wykonaniu iskrobezpiecznym, przeznaczoną do instalowania w strefach zagrożonych wybuchem. Może pracowąć w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej, produkowanych przez Polon - Alfa za odpowiednim separatorem iskrobezpiecznym.  Zasada działania... Czujka DIO-37Ex działa na zasadzie zmniejszenia prądu jonizacji w komorze pomiarowej i w tym samym zmiany stanu równowagi dwoch szeregowo połączonych komór, wskutek zmniejszenia się ruchliwości nośników prądu - jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki aerozolu powstałego w pożarze. Prąd jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza w komorach przez źródło promieniotwórcze. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki przekazuje odpowiedni sygnał alarmowy do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej i włącza czerwoną diodę świecącą w czujce. Czujkę DIO-37Ex instaluje się tylko w gniazdach dla czujek konwencjonalnych - zalecane G-33. Dodatkową sygnalizację optyczną czujki, w przypadku, gdy jest ona zainstalowana w trudno dostępnym miejscu, można uzyskać przez dołączenie do niej wskaźnika zadziałania WZ-31.