Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-108 Satel

Nazwa katalogowa:Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-108 Satel
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6781740372
 
Zablokowana
ul. Sołtysowska 27
31-589 Kraków
Polska
504 949 474
Produkty w katalogu tej firmy: (595)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej CSP 108 liczba linii dozorowych: 8 ilość czujek na linii dozorowej: 32 ilość ręcznych ostrzegaczy pożarowych na linii dozorowej: 10 liczba wyjść alarmowych: 2 ilość wejść programowalnych: 4 ilość wyjść programowalnych: 8 współp raca z panelem wyniesionym współpraca z panelem wirtualnym zasilanie AUX (12-18V), AUX24 pojemność bufora zdarzeń: 8999 pojemności licznika alarmów: 9999 obsługa wyjść do UTA/UTU wymiary: 324 x 382 x 108mm szczelność obudowy: IP30 Charakterystyka urządzenia... CSP-108 serii CSP 100 to konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej w pełni zgodna z wymaganiami normy EN-54. Urządzenie przeznaczone jest do realizacji prostych systemów ppoż w małych i średnich obiektach. Dużym atutem centrali produkcji firmy SATEL jest jej prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie jednego akumulatora 12V jako zasilania awaryjnego. Centrala CSP 108 obsługuje 8 linii dozorowych na każdej z linii może znajdować się 32 czujki oraz 10 ręczny ostrzegaczy pożarowych. Urządzenie współpracuje z panelem wyniesionym PSP-108 oraz panelem wirtualnym PSP za pomocą interfejsu CSP-ETH. Do dyspozycji instalatora są 4 wejścia i 8 wyjść które może zaprogramować w celu interakcji z innymi systemami. Przeznaczenie... Centrala CSP-108 przeznaczona jest do: nadzorowania pracy czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, nadzorowania pracy innych urządzeń zewnętrznych, sterowania sygnalizatorami, sterowania urządzeniami do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, sterowania innymi urządzeniami zewnętrznymi. Wszystkie te elementy pozwalają wykryć pożar w najwcześniejszej fazie jego rozwoju i poinformować o tym użytkowników budynku przy pomocy sygnalizacji akustyczne i/lub optycznej, a także powiadomić właściwe służby. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie akcji przeciwpożarowej. Centrala CSP 108 może też automatycznie uruchomić odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe. Korzyści dla projektantów... Konwencjonalna central CSP-108 została zaprojektowana w taki sposób, aby znacząco ułatwić pracę projektantom i instalatorom systemu. Estetyczny panel obsługowy pozwala na zamontowanie centrali w miejscach gdzie będzie wyeksponowana bez obawy o naruszenie harmonii projektu wnętrza. Przydatną możliwością jest zastosowanie panelu wyniesionego PSP-108, dzięki któremu możliwa jest pełna obsługa systemu z centrum bezpieczeństwa w budynku oddalonego od centrali systemu do 1km. Dodatkowym atutem centrali CSP-108 jest możliwość zdalnego sprawdzania stanu systemu sygnalizacji pożarowej z dowolnego miejsca na świeci za pomocą sieci Internet, aby korzystać w z tej funkcjonalności należy na danym komputerze zainstalować oprogramowanie Virtual PSP. Oprócz tego rozwiązania centrala CSP 108 obsługuje zgodną z normą współzależności stref typu A oraz B dzięki czemu można wyeliminować problem fałszywych alarmów nawet w przypadku trudnych warunków pracy. Ponadto rozbudowana możliwość skonfigurowania programowalnych wejść i wyjść umożliwia współdziałanie systemu CSP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie - SSWiN, kontrolą dostępu czy urządzeniami przeciwpożarowymi. Korzyści dla personelu konserwującego... Centrala CSP 108 charakteryzuje się licznymi przemyślanymi rozwiązaniami dzięki którym wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji systemu jest wygodne i intuicyjne. Przykładowo, dostęp do trybu serwisowego chroniony jest hasłem wpisywanym za pomocą klawiszy obsługi centrali. Dzięki temu nie ma konieczności otwierania obudowy urządzenia aby zmienić konfigurację centrali. Ponadto, funkcja testowania czujek ułatwia jednoosobowe wykonanie tej czynności, minimalizując ilość osób potrzebną do sprawnej weryfikacji instalacji. Dodatkowo, użycie pojedynczego akumulatora 12V przyśpiesza diagnostykę i obniża koszty jego wymiany, co wpływa korzystnie na obniżenie ogólnych kosztów utrzymania systemu. Dużą pomoc stanowią także zaawansowane narzędzia pozwalające diagnozować poszczególne bloki funkcjonalne instalacji, dzięki którym zidentyfikowanie ewentualnych usterek jest szybkie i proste. Warto też wspomnieć o rozbudowanej pamięci zdarzeń z funkcją eksportowania danych do popularnych formatów (np. CSV), co ułatwia archiwizowanie rejestru funkcjonowania całego systemu. Miejsce montażu centrali... Central CSP108 powinna być instalowana w pomieszczeniach  zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej -5ºC i nie przekracza +40ºC, a wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 93% bez kondensacji. Miejsce montażu centrali powinno być łatwo dostępne dla obsługi oraz zapewniać widoczność diod LED i czytelność oznaczeń na panelu czołowym. W miejscu montażu centrali powinien być dostępny obwód zasilania 230V AC z uziemieniem ochronnym. Central powinna być zasilana z wydzielonego obwodu zasilającego, zabezpieczonego wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce i prądzie znamionowym dobranym do potrzeb centrali. Obwód ten powinien spełniać aktualne wymagania normalizacyjne dotyczące instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Program konfiguracyjny Satel DCSP... Oprogramowanie DCSP umożliwia konfigurowanie centrali sygnalizacji pożar oraz odczytanie alarmów i zdarzeń. Do połączenie komputer z centralą należy przewodu DB0F/RJ-KPL. W programie DSCP wyświetlane są informacje o typie centrali, numerze wersji oprogramowania, dacie kompilacji programu oraz wersji językowej. Szczegółowe informacje na temat obsługi programu DSCP znajdują się w instrukcji instalatora. VIRTUAL PSP... Panel wirutalny prezentuje stan systemu sygnalizacji pożarowej. Wyświetlany jest w przeglądarce internetowej. Rozwiązanie to umożliwia nadzorowanie stanu systemu sygnalizacji pożarowej z dowolnego komputera i dowolnej lokalizacji. Panel wirtualny PSP jest dostępny, jeżeli do centrali sygnalizacji pożarowej zostanie podłączony moduł CSP-ETH. Dzięki temu wirtualnemu panelowi użytkownik może przeprowadzić wizualizację alarmów z poszczególnych wejść, podejrzeć listę bieżących uszkodzeń oraz wskazać bieżące blokady i testy