Bezpłatne szkolenie Microsoft Windows Serwer

Nazwa katalogowa:Bezpłatne szkolenie Microsoft Windows Serwer
Opakowanie:Godziny (130.00 x godziny)
Min. zamówienie:130 x godziny
Koszt dostawy:do ustalenia
Firma sprzedająca jest zablokowana. Nie można zamówić produktu ani poprosić o ofertę na ten proukt.
Identyfikator firmy (NIP): 6020002270
Zablokowana
Krakowskie Przedmieście 21
20-002 Lublin
Polska
81 534 60 98
Produkty w katalogu tej firmy: (1)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Projekt „Kompetencje XXI wieku” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach na terenie województwa lubelskiego z zakresu: - Zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT, - Negocjacji handlowych, - Analizy finansowej przedsiębiorstwa, - MCSA. SQL Serwer 2012, - MCSA. Windows Serwer 2012.