Oprogramowanie Sage Symfonia Kadry i Płace Premium

Nazwa katalogowa:Oprogramowanie Sage Symfonia Kadry i Płace Premium
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:
2 458,00 zł + VAT
2 458,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 5361545611
Profil potwierdzony
Marsz. Józefa Piłsudskiego 31a
05-120 Legionowo
Polska
22 774 99 10
Produkty w katalogu tej firmy: (403)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.   Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku - po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące). Szeroki wachlarz gotowych składników i systemów wynagrodzeń. Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń. Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych, np. ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki. Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy. Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych. Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk. Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku. Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne). Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, urlop, nadgodziny, aneks do umowy o pracę), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie, delegacja). Wygodna prezentacja wszystkich informacji w kalendarzu pracownika. Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów płac, podwyżek). Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika). Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy. Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np.: badań lekarskich, rozliczeń. Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach. Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS. Wygodna zbiorcza ewidencja danych kadrowych, możliwość szybkiej zmiany danych dla określonych grup pracowników. Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi Automatyczne naliczanie płac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stażu pracy, dodatków funkcyjnych). Przechowywanie kompletnej i szczegółowej informacji dotyczącej podstaw do wyliczenia wynagrodzenia za okres choroby, zasiłku, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji i korekty. Automatyczne uwzględnianie składników okresowych (trzynastki, premie kwartalne, roczne) w podstawach do zasiłków. Automatyczne wyliczanie stażu urlopowego oraz wymiaru urlopu na podstawie wprowadzonych danych, kontrolowanie wykorzystania w roku: urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie i innych. Automatyczne wyliczanie staży do dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej. Automatyczne przenoszenie liczby dni urlopu zaległego z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym. Kontrola wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia (3 lata) oraz proporcjonalne naliczanie urlopu w roku. Możliwość tworzenia wielu list płac w jednym miesiącu. Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów. Możliwość rozliczania umów cywilnorawnych w ratach oraz pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji. Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto. Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek. Automatyczne tworzenie przelewów na wiele kont pracownika z podziałem kwoty przelewu w dowolnie określonej proporcji; podział kwoty na kilka przelewów, np. ze względu na termin realizacji. Wspomaganie rozliczeń z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia. Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem. Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RZA, DRA. Dodatkowe deklaracje ZUS, np. Karta zasiłkowa ZUS Z-17. Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo. Obsługa świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i dodatki). Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06). Raporty dla NFZ. Rozliczanie pracowników niepełnosprawnych. Współpraca z Systemem Obsługi Dofinansowań - SOD Offline (raporty eksportujące dane: INF-D, INF-D-Z, INF-D-P). Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa Generowanie wybranych danych personalnych do zestawień statystycznych, np. staż pracy, wiek, wykształcenie. Możliwość wydruku: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, itp. Komplet dokumentów kadrowych wykorzystujących MS Word z możliwością definiowania dowolnych własnych szablonów (umowy o pracę, aneksy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia). Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-płacowych o pracowniku (historia zatrudnienia). Szeroki wachlarz gotowych zestawień wykonywanych w programie lub przy użyciu MS Excel. Możliwość łatwego definiowania dowolnych zestawień prezentujących dowolne dane kadrowe lub płacowe. Możliwość archiwizacji dowolnych dokumentów w uniwersalnym formacie PDF. Tajność informacji Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika - pełny dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników). Możliwość utajnienia płac i danych kadrowych. Integracja z programem Finanse i Księgowość Premium Integracja bezpośrednia (przez moduł Integracji) lub pośrednia (przesyłanie danych poleceniem księgowania przez plik) do programu Finanse i Księgowość Premium oraz Finanse i Księgowość Forte. Możliwość łatwego ustawiania i definiowania księgowań z jednego miejsca w programie. Możliwość dowolnego rozksięgowania wynagrodzeń m.in. ze względu na miejsce powstawania kosztów.