Obsługa prawna dla firm 10 godzin w miesiącu

Nazwa katalogowa:Obsługa prawna dla firm 10 godzin w miesiącu
Opakowanie:Zestaw (1.00 x usługa)
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:do ustalenia
400,00 zł + VAT / usługa
400,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 5222603084
 
Profil potwierdzony
Puszczyka 10 lok. 62
02-785 Warszawa
Polska
692 837 463
Produkty w katalogu tej firmy: (6)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

W ramach obs ł ugi prawnej firm, zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach zwi ą zanych z prowadzon ą dzia ł alno ś ci ą klienta, obejmuj ą c ą w szczególno ś ci:

 1. 1)  udzielanie porad prawnych zwi ą zanych z bie żą c ą dzia ł alno ś ci ą Klienta,

 2. 2)  sporz ą dzanie pism s ą dowych i innych z zakresu post ę powa ń przed s ą dami, organami

  administracji oraz instytucjami publicznymi,

 3. 3)  opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,

 4. 4)  sporz ą dzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,

 5. 5)  udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowi ą zuj ą cych przepisach prawa,

 6. 6)  reprezentowanie Klienta w sporach z d ł u ż nikami,

 7. 7)  reprezentowanie Klienta przed s ą dami, organami administracji, a tak ż e wyst ę powanie w

  sprawach przed organami egzekucyjnymi,

 8. 8)  prowadzenie spraw pracowniczych,

 9. 9)  windykacja (odzyskiwanie wierzytelno ś ci), która obejmuje:

 10.      - przygotowanie profesjonalnego wezwania do zap ł aty,

 11.      - prowadzenie dzia ł a ń  polubownych na etapie przeds ą dowym,

 12.      - kontakt z d ł u ż nikiem i konsekwentne negocjacje,

 13.      - opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych sp ł at,

 14.      - pe ł n ą  obs ł ug ę  prawn ą  nawszystkich etapach windykacji,

 15.      - reprezentowanie przed s ą dem,

 16.      - uzyskanie na drodze s ą dowej tytu ł u wykonawczego,

 17.      - zabezpieczenie wierzytelno ś ci. 

 18. Reprezentowanie Klienta przez sądami i innymi organami w ramach ryczałtowej opłaty miesięcznej ogranicza się do województwa mazowieckiego.

Pliki do pobrania

 Ulotka-back copy
JPG2 MB
 
 KRPPL_obsluga_firm_03022014
PDF223 kB