Szkolenie okresowe BHP

Nazwa katalogowa:Szkolenie okresowe BHP
Min. zamówienie:1 x sztuka
Koszt dostawy:pokrywa kupujący
40,00 zł - 400,00 zł + VAT cena hurtowa
40,00 zł - 400,00 zł
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x sztuka
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 6310101477
Profil potwierdzony
Powstańców 6
44-145 Pilchowice
Polska
502 732 507
Produkty w katalogu tej firmy: (2)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

SZKOLENIA BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn.zm) pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno być prowadzone jako:

 • szkolenie wstępne
 • szkolenie okresowe

 

Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie:

 1. szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego "instruktażem ogólnym". Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy instruktaż ten powinni odbyć:
  • nowo zatrudnieni pracownicy,
  • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 2. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego "instruktażem stanowiskowym", który przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na następujących stanowiskach:
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

 

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

Zwracamy Państwa uwagę, że szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać co najmniej  raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, co najmniej  raz w roku.
Dla osób wymienionych w pkt. 1 i 3-5 szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane co najmniej  raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych co najmniej  raz na 6 lat.

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenie okresowe powinni odbyć pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści.

Natomiast dla innych grup pracowników pierwsze szkolenia okresowe przeprowadza się w okresie do  12 miesięcyod rozpoczęcia pracy. Dotyczy to następujących pracowników:

 • zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
 • administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.