SPECJALNIE DLA DEALERÓW SAMOCHODOWYCH

Nazwa katalogowa:SPECJALNIE DLA DEALERÓW SAMOCHODOWYCH
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Nr. katalogowy:Allianz Pakiet Auto Dealer Plus
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8512822005
 
Profil potwierdzony
SZCZECIŃSKA 32/11
71-786 SZCZECIN
Polska
515 600 388
Produkty w katalogu tej firmy: (13)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Pakiet Allianz Auto Dealer Plus

Tylko będąc autoryzowanym dealerem samochodowym można poznać dokładnie ryzyka, które towarzyszą prowadzeniu tego typu biznesu. Ubezpieczenie „Allianz Auto Dealer Plus” zostało opracowane we współpracy z wybranymi salonami. Dzięki temu uwzględnia wszystkie specyficzne ryzyka charakterystyczne dla branży dealerskiej.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie „Allianz Auto Dealer Plus”?

Allianz Polska jako jedyny na rynku oferuje:
 
- specyficzny zakres ubezpieczenia, dopasowany do potrzeb branży;
- uproszczone procedury dostosowane do specyfiki wymagań dealerów;
- specjalne, atrakcyjne stawki taryfowe.
 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 
Ubezpieczeniem mogą być objęte:   
 
- urządzenia i wyposażenie (np. sprzęt biurowy stacjonarny i przenośny, urządzenia i wyposażenie diagnostyczne meble, sprzęt elektroniczny),
- środki obrotowe (w tym części zamienne),
- wyposażenie biura,
- samochody nowe / niezarejestrowane,
- urządzenia i wyposażenie diagnostyczne,
- samochody Klientów,
- maszyny i urządzenia przenośne na terenie Polski,
- przedmioty należące do pracowników ubezpieczającego,
- gotówka,
- nakłady inwestycyjne,
- szyby, szklane elementy reklam.
 
Zakres
 
Pakiet „Allianz Auto Dealer Plus” chroni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń, jak:   
 
- pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, zamach przestępczy, terroryzm, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, wyciek wody z akwarium,
- kradzież z włamaniem,
- celowe uszkodzenie,
- zamieszki wewnętrzne.
 
Dodatkowo automatycznie ubezpieczone są koszty, które powstały w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego:
 
- koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków,
- koszty związane z niezbędnymi pracami związanymi z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie: rozbiórką, porządkowaniem, uprzątnięciem oraz ze zmianami budowlanymi,
odtworzenia dokumentacji produkcyjno-zakładowej,
- napraw uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, koszty wymiany zamków, koszty poniesione po utracie klucza do pomieszczeń.
 
Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o:   
 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk,
- utracone zyski, gdy przyczyną szkody powodującej zakłócenie lub przerwę w działalności ubezpieczającego był: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, zamach przestępczy, terroryzm, silny wiatr i grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód,
- OC deliktową (szkody osobowe i rzeczowe) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z rozszerzeniem o OC depozytariusza za szkody w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem działalności gospodarczej oraz OC za produkt (usługi świadczone przez serwis stacji dealerskiej),
- ubezpieczenie budynku stacji dealerskiej