SPECJALNIE DLA FARMACEUTÓW

Nazwa katalogowa:SPECJALNIE DLA FARMACEUTÓW
Min. zamówienie:1 x usługa
Koszt dostawy:pokrywa sprzedający
Nr. katalogowy:Allianz Pakiet Apteka Plus
Cena do negocjacji
 

Aby kontynuować, popraw błędy

Ilość:*
x usługa
Poproś o ofertę
Identyfikator firmy (NIP): 8512822005
Profil potwierdzony
SZCZECIŃSKA 32/11
71-786 SZCZECIN
Polska
515 600 388
Produkty w katalogu tej firmy: (13)
Pytanie do sprzedającego

Opis produktu

Allianz Pakiet Apteka Plus

Prowadzenie apteki wiąże się ze specyficznymi ryzykami. Pakiet „Allianz Apteka Plus” tworzy unikatową ofertę dopasowaną do specyfiki branży farmaceutycznej i chroniącą przed wszystkimi głównymi zagrożeniami. Celem jest zapewnienie wyspecjalizowanej ochrony ubezpieczeniowej farmaceutom i ich klientom.

 

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie „Allianz Apteka Plus”?
 
Allianz Polska jako jedyny na rynku oferuje:
 
- specyficzny zakres ubezpieczenia, dopasowany do potrzeb branży farmaceutycznej;
- możliwość bezpłatnego ubezpieczenia gotówki w ramach określonego limitu odpowiedzialności;
- ubezpieczenie ryzyka celowego uszkodzenia i zamieszek wewnętrznych.
 
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 
Ubezpieczeniem mogą być objęte rzeczy ruchome w miejscu ubezpieczenia:  
 
- urządzenia i wyposażenie (np. meble, sprzęt elektroniczny),
- środki obrotowe,
- rzeczy osób trzecich (np. przedmioty leasingu),
- maszyny i urządzenia przenośne na terenie Polski,
- przedmioty należące do pracowników ubezpieczającego,
- gotówka,
- nakłady inwestycyjne,
- szyby.

 

Zakres

Ubezpieczenie „Allianz Apteka” chroni przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak:   
 
- pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, zamach przestępczy, terroryzm, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadanie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, wyciek wody z akwarium,
- kradzież z włamaniem,
- celowe uszkodzenie,
- zamieszki wewnętrzne,
- koszty, przypadające na: utylizację leków zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, recycling maszyn i urządzeń znajdujących się w aptece lub punkcje aptecznym, zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, bezpośrednie konsekwencje finansowe utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków przez powołany ustawą organ nadzorujący refundację.
 
Dodatkowo automatycznie ubezpieczone są koszty, które powstały w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego:
 
- koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków,
- koszty związane z niezbędnymi pracami: rozbiórką, porządkowaniem, uprzątnięciem oraz ze zmianami budowlanymi,
- koszty dodatkowe po zaistnieniu szkody: koszty przeniesienia i wyniesienia ubezpieczonych rzeczy do lokali zastępczych, czasowe użytkowanie obcych działek, pomieszczeń, urządzeń, działania niezbędne w celu informowania klientów.
 
Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o:   
 
ubezpieczenie elektroniki na bazie wszystkich ryzyk,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (szkody osobowe i rzeczowe) z rozszerzeniem o OC zawodową farmaceutów i OC za produkt,
ubezpieczenie NNW.