Specyfikacja XML importu produktów

Zestawienie i opis elementów (wraz z przykładowymi wartościami) możliwych do wykorzystania w dokumentach XML z zestawieniem produktów importowanych do katalogu ofertowego Aleo. Wartości zmienne dla każdego elementu zostały oznaczone kolorem pomarańczowym.


Dokumenty do pobrania:

1. Elementy wymagane

identyfikator
<id>1</id>

nazwa produktu
Maksymalna długość nazwy produktu to 100 znaków.
<name>Nazwa produktu</name>

2. Elementy obecnie ignorowane przy imporcie


kategoria
Wartość tego pola jest ignorowana przy imporcie dokumentu XML. W przyszłości prawdopodobnie będzie wykorzystywane.
<category>nazwa kategorii</category>

nazwa producenta
Element opcjonalny. Wartość tego pola jest ignorowana.
<producer>nazwa producenta</producer>

3. Cechy produktu

zdjęcia
Element opcjonalny. Obrazki nie są prezentowane z Twojego serwera. Podczas importu kopiowane są na serwer Aleo. Dlatego import może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Zwłaszcza, jeżeli zdjęcia produktów są dużej rozdzielczości. Poprawny adres URL obrazka nie może zawierać spacji. Ewentualne spacje muszą być zamienione na "%20".
<image>http://adres.pl/obrazek.jpg</image>

Aby dołączyć do produktu większą ilość zdjęć ich adresy URL umieścić należy w zbiorczym znaczniku "gallery".
Element opcjonalny pozwalający przypisać do produktu do 9 dodatkowych zdjęć.
<gallery>
   <image><![CDATA[http://adres.pl/zdjecie1.jpg]]></image>
   <image><![CDATA[http://adres.pl/zdjecie2.jpg]]></image>
   <image><![CDATA[http://adres.pl/zdjecie3.jpg]]></image>
</gallery>

Nie ma ograniczenia dla wymiaru zdjęć, jednak gdy jeden z wymiarów przekroczy 800px zostanie do tego rozmiaru przeskalowane. Limit wielkości pojedynczego zdjęcia wynosi 1,5 MB.

opis produktu
Element opcjonalny.
<description>Opis</description>
wystarczające dla opisu nie zawierającego formatowania

<description><![CDATA[Opis <b>pierwszego</b> produktu]]></description>
dla opisu ze znacznikami html

numer EAN
Element opcjonalny. W elemencie property wymagany jest atrybut name z wartością „ean”.
Jeżeli w katalogu ofertowym już istnieje produkt o takim numerze EAN, to importowany produkt z tym samym numerem EAN zostanie automatycznie przypisany do tej samej kategorii.
<property name="ean">1234567890425</property>

kod produktu
Element opcjonalny. W elemencie property wymagany jest atrybut name z wartością „catalog_number”.
<property name="catalog_number">PROD04_2</property>

opakowania zbiorcze
Możliwość definicji jednostki, typu opakowania zbiorczego, ilości jednostek w opakowaniu zbiorczym i minimalnej wielkości zamówienia.
<aleo>
   <unit>sztuka</unit>
   <box-unit>karton</box-unit>
   <box-size>100</box-size>
   <min-order>100</min-order>
</aleo>

zakładki cech produktu
Pozwalają prezentować grupy cech produktów. Grupy są wspólne dla produktów firmy, jednak wartości i prezentowane dla danego produtku cechy mogą się różnić. Dostępne są jako przełączane karty pod opisem produktu.
<aleo>
   <description-tab>
     <name>Cechy produktu</name>
     <trait>
       <name>masa</name>
       <value>20 g</value>
     </trait>
     <trait>
       <name>średnica</name>
       <value>171 mm</value>
     </trait>
     <trait>
       <name>wysokość</name>
       <value>100 cm</value>
     </trait>
   </description-tab>
</aleo>

4. Opcje ceny produktu

Cena może być zdefiniowana jako:
  • stała
  • nieokreślona (tzw. „zapytaj o cenę”)
  • widełkowa
  • progowa
W przypadku, gdy dla danego produktu nie zostanie umieszczony element definiujący cenę, to cena zostanie przypisana jako "nieokreślona".
Cena nie może być w zapisie z przecinkiem „0,00”. Poprawna wartość jest w zapisie z kropką oddzielającą wartości ułamkowe od dziesiętnych „0.00”. Cena może być też bez wartości groszowych, np. „10”.

cena stała
<price>12.50</price>

cena nieokreślona
Element z wartością pustą.
<priceUnknown></priceUnknown>

cena widełkowa
Element zawiera drzewo dwóch elementów – element definiujący cenę minimalną i cenę maksymalną.
Przykładowa cena między 1,32 zł a 5,76 zł.
<priceRange>
  <priceMin>1.32</priceMin>
  <priceMax>5.76</priceMax>
</priceRange>

cena progowa
Do 5 sztuk cena 12,23 zł, od 6 do 12 sztuk cena 12,21 zł, powyżej 12 sztuk cena 12,02 zł.
<priceThreshold>
  <threshold>
    <quantityMax>5</quantityMax>
    <price>12.23</price>
  </threshold>
  <threshold>
    <quantityMax>12</quantityMax>
    <price>12.21</price>
  </threshold>
  <threshold>
    <price>12.02</price>
  </threshold>
</priceThreshold>

waluta i stawka VAT  

 


Element opcjonalny.
<aleo>
  <vat-rate>23</vat-rate>
  <currency>PLN</currency>
</aleo>


5. Aktualizacja stanów magazynowych

Wymagane elementy to:
  • Identyfikator produktu<id>1<id>Taki sam jak identyfikator produktu opublikowanego na Aleo
  • Nazwa produktu
  • Tag dostępności produktu <instock>

Tag <instock> służy do aktualizacji dostępności produktów.
Ustawienia tagu:
produkt niedostępny

<instock>0</instock>

produkt dostępy
<instock>1</instock>