Role i uprawnienia

Użytkownicy Aleo mogą od teraz konfigurować swoje role i uprawnienia tak, aby wygodnie korzystać z potrzebnych funkcji.

Administratorzy - właściciele konta firmowego na Aleo, są jedynymi uprawnionymi do zarządzania kontem firmowym na Aleo i dostępami pracowników. Administrator w pełnym zakresie zarządza kontami i uprawnieniami innych pracowników swojej firmy. Ma pełny dostęp do edycji wszystkich obiektów publikowanych i tworzonych przez innych pracowników jego firmy. Administratorzy mają do dyspozycji 7 dedykowanych ról, które pokrywają zakres działań zakupowców oraz pracowników sprzedaży. Każdemu użytkownikowi mogą przypisać wiele ról. A każda pojedyncza rola może być przypisana wielu pracownikom.

Edycja ról i uprawnień

Poniżej przedstawiamy poziomy dostępów w ramach każdej z ról.


ROLE DLA KUPCÓW

Dają firmie możliwość realizacji strategii zakupowych: od budowania relacji z dostawcami po optymalizację kosztów. Trzy poziomy dostępów gwarantują przejrzystość struktury i działania procesów zakupowych.


Kupiec

Użytkownik z rolą Kupca posiada pełny dostęp do funkcji zakupowych i może edytować jedynie stworzone przez siebie zapytania, aukcje oraz zamówienia. Rola ta nie daje dostępu do zapytań i aukcji stworzonych przez innych Kupców z danej firmy.


Kierownik zakupów

Użytkownik z rolą Kierownika zakupów posiada dostęp i prawo edycji wszystkich zapytań, aukcji oraz zamówień stworzonych przez pracowników danej firmy.


Obserwator zakupów

Użytkownik z rolą Obserwatora zakupów posiada dostęp do wszystkich zapytań, aukcji oraz zamówień stworzonych przez pracowników danej firmy bez możliwości ich edycji.


ROLE DLA SPRZEDAWCÓW

Użytkownicy z rolami sprzedażowymi mają uprawnienia do funkcji sprzedażowych Aleo. Na różnych poziomach dostępów mogą obsługiwać kluczowe dla sprzedaży procesy: aukcje (jako organizatorzy i licytujący), zapytania, czy zamówienia otrzymane przez firmę.


Sprzedawca

Użytkownicy z rolą Sprzedawcy mogą składać oferty do wszystkich zapytań ofertowych i aukcji. Mogą edytować złożone przez siebie oferty i zamówienia otrzymane do swoich ofert.


Kierownik sprzedaży

Użytkownicy z rolą Kierownika sprzedaży mogą składać oferty do wszystkich zapytań ofertowych i aukcji. Rola umożliwia dostęp i edycję wszystkich złożonych ofert i zamówień otrzymanych w firmie.


Obserwator sprzedaży

Użytkownik z rolą Obserwatora sprzedaży posiada dostęp do wszystkich ofert oraz zamówień w firmie, bez możliwości edycji tych obiektów.