Dane finansowe firm

Zyskaj podgląd informacji finansowych potencjalnych kontrahentów lub wyróżnij się na Aleo przez publikację wyników finansowych Twojego przedsiębiorstwa. Kup pakiet premium, aby skutecznie szacować ryzyko transakcji handlowych, i oceniać wiarygodność partnerów biznesowych.

Zakres danych finansowych

  • Klasa ryzyka – Wskaźnik porównujący ryzyko kontrahenta na tle całej populacji firm w Polsce.
  • Paydex – Obrazuje moralność płatniczą badanego podmiotu, względem wybranych dostawców, uczestniczących w programie monitoringu płatności Bisnode (International Payment Monitor). Umożliwia ocenę opóźnień w realizacji płatności (średnie opóźnienie), i stanowi prognozę dla oceny przyszłych zachowań płatniczych badanego podmiotu.
  • Sprzedaż roczna – Wartość wyliczana na podstawie przychodu przedsiębiorstwa ze sprzedaży ujęta w sprawozdaniach finansowych lub PIT firmy.
  • Zysk (strata) netto – Wartość ze sprawozdania finansowego.
  • Wielkość zatrudnienia – Wartość danych z GUS
  • Giełda wierzytelności – Informacje o wierzytelnościach, wystawionych na sprzedaż w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Więcej informacji

Nieaktualne dane finansowe

Jeśli chcesz aktualizować dane finansowe swojej firmy, prześlij zgłoszenie na adres: aktualizacja.aleo@bisnode.com ze wskazaniem zakresu zmian.

Zakup pełnych Raportów Handlowych Bisnode

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do szczegółowych danych finansowych interesującej Cię firmy, kup pełny Raport Handlowy Bisnode.

Sprawdź zawartość raportu

Wszelkie reklamacje dla pełnych Raportów Handlowych Bisnode można zgłaszać przez wysłanie wiadomości e-mail na adres custcare.pl@bisnode.com


Bisnode jest europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Pomaga firmom tworzyć bezpieczne relacje biznesowe przez cały okres współpracy. Podejmowanie trafnych decyzji umożliwia klientom poprzez inteligentne wykorzystanie danych. Zatrudnia 2.400 pracowników w 18 krajach. Centrala Bisnode znajduje się w Sztokholmie.