ING Direct dla Firmy

Korzystaj z konta aktywnie, a unikniesz opłat0 zł za prowadzenie konta (za wyjątkiem wpłat i wypłat gotówkowych w oddziałach)

0 zł za krajowe przelewy internetowe w złotówkach (za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR i SORBNET)Wystarczy, że w poprzednim miesiącu kalendarzowym spełnisz jeden z poniższych warunków1:

  • przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub
  • przelew do Urzędu Skarbowego (US) lub
  • suma Twoich wpływów wyniesie co najmniej 2000 zł. (do wpływów nie zaliczamy przelewów między rachunkami własnymi firmy).

Warto również aktywnie korzystać z karty płatniczej w punktach handlowych, a pieniądze wpłacać w naszych wpłatomatach.0 zł za przelew w PLN przez Internet na rachunek ZUS i US

0 zł za wpłaty w wpłatomatach ING Banku Śląskiego

0 zł za kartę do konta (miesięczna opłata za kartę w wysokości 7 zł jest pobierana tylko, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.)

0 zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego i sieci Planet Cash w kraju

1 Wspólnoty Mieszkaniowe nie podlegają weryfikacji sprawdzenia warunku aktywności. Tym samym, nie ponoszą opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelewy elektroniczne krajowe w PLN realizowane poprzez ING BankOnLine.