ODMRAŻANIE
GOSPODARKI
A DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZE
podczas pandemii COVID-19
(Aktualizacja czerwiec 2020)

Liczba zawieszonych i zamkniętych firm (Luty - Czerwiec 2020 r.)

W wyniku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w marcu zaczęto wdrażanie obostrzeń. Przedsiębiorcy, bojąc się o swoje firmy, zaczęli wnioskować o zawieszenie swej działalności.

W kwietniowym raporcie pokazaliśmy, że liczba zawieszeń i zamknięć spadła w kwietniu, a przedsiębiorcy, którzy widzieli ryzyko dla swojej działalności, decyzję podjęli już w marcu. Majowe dane potwierdzają to założenie - zawieszeń i zamknięć było blisko o 65% mniej.

Dane czerwcowe pokazują, że ilość zawieszeń działalności dalej utrzymuje się na niskim poziomie w stosunku do wszystkich zarejestrowanych w Polsce firm.

LICZBA FIRM WZNAWIAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Znoszenie ograniczeń w funkcjonowaniu firm zdecydowanie wpłynęło na spadek liczby zawieszeń działalności gospodarczych. Pozytywne zmiany, przejawiające się we wzroście liczby firm wznawiających działalność, widać w maju.

W maju odnotowano wzrost liczby wznowień wśród dotychczas zawieszonych działalności o ponad 70% w stosunku do kwietnia czy też marca.

Ilość wznowień działalności w czerwcu jest mniej niż w Maju, jednak dalej jest to liczba większa niż w kwietniu czy marcu.

Liczba firm wznawiających działalność (Luty - Czerwiec 2020 r.)

ZMIANY STATUSU FIRM (Luty - Czerwiec)
według kategorii działalności

W poprzednim raporcie donosiliśmy, że wielu mikroprzedsiębiorców zawiesiło lub zamknęło działalność, przedstawiając szczególnie dotknięte tym zjawiskiem branże.

Kwestia ponownego otwierania firm przez przedsiębiorców jest zależna od znoszenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. O ile I etap nie wpłynął znacząco na funkcjonowanie przedsiębiorców, to wraz z II etapem znoszenia obostrzeń (4 maja) wyraźny wzrost odnotowała branża turystyczna, a wraz z III etapem (18 maja) - gastronomiczna i kosmetyczna. Mogły one wreszcie wznowić aktywność po ponad dwumiesięcznym okresie przestoju.

Poniżej prezentujemy wybrane sektory pokazujące procent zamknięć i zawieszeń w okresie od marca do maja, w skali całej wielkości branży. Wykresy obok wartości procentowej pokazują miesięczny rozkład danych dotyczących zawieszeń i zamknięć oraz liczbę wznowionych działalności.

Edukacja pozaszkolna

Spadek zawieszeń i zamknięć w stosunku do kwietnia i marca jest dalej widoczny, przedsiębiorstwa dalej dokonują wznowień. Sezon wakacyjny z całą pewnością powstrzymuje wielu przedsiębiorców z tego sektora przed ponownym uruchomieniem działalności.


Dentyści

O ile żadne rozporządzenie nie ograniczyło możliwości wykonywania praktyki stomatologicznej, to jednak ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli wyraźnie wpłynęły na ilość zamknięć i zawieszeń w marcu i kwietniu. Wraz ze znoszeniem ograniczeń widoczny jest wzrost wznowień w tym sektorze.


Fizjoterapeuci

Od 4 maja rząd odblokował możliwość wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych- jest to wyraźnie widoczne na wykresie. Choć odwieszenia zmalały, to nadal jest ich więcej niż przed ogłoszeniem pandemii. Ilość zawieszeń także osiągnęła poziom sprzed pandemii.


Turystyka

Choć odmrożenie tego sektora nastąpiło po “majówce”, to branża ta notuje wysoki wzrost w odwieszaniu swych działalności. Rozpoczęty sezon wakacyjny oraz kolejne luzowanie w zakresie funkcjonowania hotelowych restauracji i rekreacji hotelowej(np. baseny) są czynnikami, które zapewniają wzrost w tej branży.


Taksówkarze

Branża taksówkarzy nie była objęta ograniczeniami prowadzenia działalności, poza dostosowaniem się do nowych wymogów sanitarnych. Wzrost zawieszeń działalności w marcu i kwietniu był jednak znaczny. Wraz z luzowaniem ograniczeń branża notuje wzrost wznowień, co może świadczyć o powrocie pasażerów do korzystania z tego rodzaju usług.


Kultura i sztuka

W świecie kultury mimo tego, że nastąpił wyraźny spadek w ilości zamknięć i zawieszeń, nie ma dużego wzrostu we wznowieniu działań firm z tego sektora. Wpływ na to ma zapewne fakt, że odmrożenie tego sektora nastąpiło z końcem maja, a przystosowanie placówek do wymogów sanitarnych nie następuje natychmiastowo. Sezon wakacyjny to także okres gdy teatry są nieczynne dlatego wzrost jest dość nieznaczny.


Gastronomia

Ilość zawieszeń w branży gastronomicznej wróciła do poziomu sprzed pandemii. Wyraźny wzrost w ponownym uruchomieniu przedsiębiorstw z tego sektora zapewne jest efektem III etapu odmrażania gospodarki, który wszedł w życie 18 maja.


Siłownie

Choć wartość zamknięć i zawieszeń wyraźnie spadła w maju to liczba wznowień jest niska. Mimo, że od 18 maja zwiększono limity osób mogących trenować a 6 czerwca wznowiono działalność kluby fitness oraz siłownie, to wzrost nie jest spektakularny. Może być to podyktowane przystosowaniem placówek do wymogów sanitarnych.


Kosmetyka

Przedsiębiorcy z branży beauty długo wyczekiwali na zniesienie ograniczeń tej branży. Wraz z wprowadzeniem III etapu odmrażania gospodarki wiele salonów fryzjerskich i kosmetycznych wznowiło swe działania co wyraźnie widać na wykresie. Choć w czerwcu liczba odwieszeń spadła, to liczba zawieszeń także jest dalej w tendencji spadkowej.

Dane użyte do tego raportu zostały opracowane przez ALEO.com i pochodzą ze źródeł publicznych.

W celu przedstawienia branż użyliśmy następujących kodów PKD

  • Edukacja pozaszkolna: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z,
  • Dentyści: 86.23.Z
  • Fizjoterapeuci 86.90.A
  • Turystyka: 55.20.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C
  • Taksówkarze 49.32.Z
  • Fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne 96.02.Z
  • Działalność związana ze sportem 93.13.Z, 96.04.Z, 93.19.Z
  • Kultura i sztuka 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z
  • Gastronomia 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z

Opracowanie powstało na podstawie danych za okres od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku i przygotowane zostało w oparciu o dane z rejestru CEiDG wygenerowane na dzień 1.07.2020 r.