ŻOLIBORSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY - 44ART
UL. NIEGOLEWSKIEGO 14, 01-570 WARSZAWA
NIP5252509823
Oceń firmę:
ŻOLIBORSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY - 44ART
NIP5252509823
KRS0000385859
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. NIEGOLEWSKIEGO 14, 01-570 WARSZAWA
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ŻOLIBORSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY - 44ART

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NIEGOLEWSKIEGO 14, 01-570 WARSZAWA

NIP

5252509823
Copy

REGON

142948520
Copy

KRS

0000385859
Copy

Forma prawna

fundacja

Adres rejestrowy

UL. NIEGOLEWSKIEGO 14, 01-570 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2011-05-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-05-23

Sygnatura akt

RDF/455605/22/828

Kody Pkd

90.0 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

14.13.Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

18.1 - Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.1 - Reklama

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77.2 - Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.6 - Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
ORGAN NADZORCZYRada Fundacji
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI STANOWIĄCYCH ZOBOWIĄZANIE NIEPRZEKRACZAJĄCE SUMY 30.000 TYSIECY ZŁ (30.000 PLN), POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA. 2. WYRAŻANIE ZGODY NA NABYCIE, ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI LUB PODJĘCIE PRZEZ FUNDACJĘ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁ (50.000 PLN) WYMAGA PODJĘCIA UCHWAŁY ZARZĄDU.
ZARZĄD FUNDACJI
Jakub Józef Orliński
Członek Zarządu, 32 lata
Piotr Kalitowicz
Prezes Zarządu, 32 lata
RADA FUNDACJI
Agnieszka Anna Kalitowicz
36 lat
Agnieszka Królak
35 lat
Magdalena Piechota
32 lata

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży