Zespół Rzeczoznawców
ul. Benedyktyńska 17/21, 50-350 Wrocław
NIP8981420667
Oceń firmę:
Zespół Rzeczoznawców
NIP8981420667
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Benedyktyńska 17/21, 50-350 Wrocław

Strona internetowa

http://www.rzeczoznawca-ue.com

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Adam Hiczuk

Rzeczoznawca SIMP Certyfikat nr 9613

Uprawnienia wg klasyfikacji specjalności SIMP do wyceny i ekspertyz:

  • 319 - maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych i leśnych
  • 115 - bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych
  • 830 - maszyn, urządzeń i pojazdów

Ilona Golec

Rzeczoznawca SIMP Certyfikat nr 9764

Uprawnienia wg klasyfikacji specjalności SIMP do wyceny i ekspertyz:

  • 103 - ekonomii w przemyśle
  • 115 - bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych
  • 830 - maszyn, urządzeń i pojazdów

Robert Hiczuk

Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP Nr dyplomu 720/12

Uprawnienia wg klasyfikacji specjalności SIMP do wyceny i ekspertyz:

  • 407 - komputerów i urządzeń biurowych
  • 115 - bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych
  • 830 - maszyn, urządzeń i pojazdów

Oceny stanu technicznego i wyceny wartości rynkowej maszyn, urządzeń, pojazdów rolniczych i leśnych, maszyn i urządzeń biurowych .

Opracowania:

Rzeczoznawcy Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT we Wrocławiu oferują przeprowadzenie pełnej procedury oceny zgodności maszyn i urządzeń użytkowanych w firmie i przygotowanie wymaganej dokumentacji wraz z certyfikatem „Deklaracji Zgodności” dla każdej maszyny.

1. W odniesieniu do maszyn roboczych i urządzeń nabytych przed 1 stycznia 2003 r. opracowanie Raportu i Orzeczenia, który określi stopień spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn przez pracowników (Rozdział 3, Rozporządzenia jw. i Dyrektywy Rady UE nr 2001/45/WE, (89/655/EWG, 89/391/EWG, 95/63/WE).

2. W przypadku maszyn użytkowanych nabytych po 1 stycznia 2003 r. do których odnosi się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 91 poz. 858) Rozdział 9, przeprowadzenie procedury oceny zagrożeń bezpieczeństwa, wynikających z postanowień Dyrektyw nr 98/37/WE, 95/16/WE, 73/23/EWG i innych oraz zgodności z przywołanymi Normami Zharmonizowanymi.

W rozumieniu Państwowej Inspekcji Pracy pod pojęciem MASZYNA UŻYTKOWANA należy rozumieć wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości w szczególności drabiny i rusztowania.

Innowacyjność:

1. opiniowanie wniosków wdrożeń w ramach SPO wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2. opiniowanie wniosków SPO Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Rolniczego

Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR)

Wszystkie zlecenia są realizowane tylko i wyłącznie przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-Zorpot we Wrocławiu – firmy rzeczoznawczej w ogólnopolskiej sieci Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Rzeczoznawstwo i doradztwo gospodarcze w SIMP ma długie tradycje sięgające 1928 roku i odnosi się do wszystkich dziedzin techniki, organizacji, zarządzania i ekonomii wytwarzania. Prace w Ośrodku SIMP-Zorpot wykonują Rzeczoznawcy SIMP i specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia nadawane przez Ogólnopolską Komisję Kwalifikacyjną przy Zarządzie Głównym SIMP.

Duże zaplecze naukowo - techniczne członków Stowarzyszenia oraz wdrożony w Ośrodku System Zarządzania Jakością ISO 9001 gwarantuje Państwu profesjonalny i jakościowo wysoki poziom oraz terminową dostawę wykonania zlecanych prac.

Zlecenia wyceny realizowane przez Zespół Rzeczoznawców SIMP-Zorpot są honorowane przez banki i firmy leasingowe.

Wszystkie opracowania są weryfikowane i zatwierdzane przez Dyrektora SIMP-Zorpot.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Zespół Rzeczoznawców

Copy

Adres siedziby

ul. Benedyktyńska 17/21, 50-350 Wrocław

NIP

8981420667
Copy

REGON

932215874
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-05

Adres rejestrowy

ul. Benedyktyńska 17/21, 50-350 Wrocław

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży