Zefir sp. z o.o.
Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin
NIP9591957041
Oceń firmę:
Zefir sp. z o.o.
NIP9591957041
KRS0000515088
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Spółdzielcza 1, 29-105 Krasocin

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Producent i dystrybutor wyrobów toaletowych i higienicznych

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 5 maj 2023 r.

Nazwa pełna

ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WŁOSZCZOWSKA 31, 26-070 ŁOPUSZNO

NIP

9591957041
Copy

REGON

260777833
Copy

KRS

0000515088
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-09-03

Adres rejestrowy

UL. WŁOSZCZOWSKA 31, 26-070 ŁOPUSZNO

Data rejestracji w KRS

2014-06-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-06-27

Sygnatura akt

KI.X NS-REJ.KRS/2071/23/801

Kody Pkd

17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych


Niezarejestrowany

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16
19,6
40,5
106,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,9
9,6
20,6
113,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
10,7
9
9
0,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
18,6
18,6
29,6
59
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
63,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,3
0,1
-80,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,8
4
15,2
277,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-42,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0
-80,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1,5
2,4
0,5
-1,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
1,1
0,1
-1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
57,3
48,3
30,5
-17,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,2
1,4
0,1
-1,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
71
72
135
63
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1
1
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 30-09-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 30-09-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 30-09-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży