ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 2, 26-600 RADOM
NIP9482182664
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Pojazdy i środki transportu Pojazdy specjalistyczne Tabor szynowy Profil firmy ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9482182664
KRS0000051185
Kapitał zakładowy2 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 2, 26-600 RADOM

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego-Radom sp. z o.o. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego-Radom sp. z o.o. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego-Radom sp. z o.o. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Firma Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego-Radom sp. z o.o. jest dostępna w rejestrze KRS od 07.10.2001. Adres siedziby przedsiębiorstwa to: Ul. Tadeusza Mazowieckiego 2, Radom, woj. mazowieckie.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO-RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 2, 26-600 RADOM

NIP

9482182664
Copy

REGON

672021846
Copy

KRS

0000051185
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 2, 26-600 RADOM

Data rejestracji w KRS

2001-10-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-10-08

Sygnatura akt

RDF/363150/21/731

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.73.Z - Produkcja narzędzi

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub

27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów

29.10.B - Produkcja samochodów osobowych

29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

85.41.Z - Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MOŻE DZIAŁAĆ PREZES ZARZĄDU DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 10.000 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ EURO. SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MOŻE DZIAŁAĆ CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 5.000 /PIĘĆ TYSIĘCY/ EURO.
ZARZĄD
Jan Wąsikowski
Prezes Zarządu, 42 lata
Łukasz Trzmielewski
Członek Zarządu, 39 lat
UDZIAŁOWCY
Makary Krzysztof Stasiak

19605 o łącznej wartosci 1960500 zł

RADA NADZORCZA
Aleksandra Kostrzewa
44 lata
Makary Krzysztof Stasiak
74 lata
Wiesław Józef Przybyła
51 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
8,8
12,3
14
13,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,3
2,4
2,6
9,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,5
5,5
6,2
14,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,8
7,8
8,8
12,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,1
0,3
332,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
-7,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,3
1
0,8
-22,8
EBITDA Opis wskaźnika
0
1,2
1
-18,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
1
0,8
-20
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,3
6,4
7,4
15,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,3
1
0,8
-22,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-5,9
18,4
12,4
-6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-3
8,2
5,6
-2,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
66
69,9
70,8
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,3
9,6
6,9
-2,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-3,1
8,2
5,6
-2,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
83
63
63
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,7
2,9
0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0,2
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży