X-Coding IT Studio
Czysta 4/20, 50-013 Wrocław
NIP8971802686
TEL+48665442183
Oceń firmę:
X-Coding IT Studio
NIP8971802686
KRS0000526129
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Czysta 4/20, 50-013 Wrocław

Numer telefonu

+48665442183

Strona internetowa

http://poznaj.x-coding.pl/

O Firmie

X-Coding IT Studio to software house zajmujący się produkcją i utrzymaniem zaawansowanych systemów informatycznych. Nasza oferta kierowana jest do najważniejszych sektorów gospodarki: handlu, telekomunikacji, finansów, ubezpieczeń, usług, a także sektora MŚP oraz administracji publicznej. Swoje usługi oferujemy również w formie outsorcingu oraz konsultingu.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu technologicznemu i kompetencyjnemu, stale poszerzamy swoją wiedzę oraz zatrudniamy najlepszych ludzi z branży. Naszą główną siłą jest nagromadzony kapitał merytoryczny, wyniesiony z uczestnictwa w kompleksowych wdrożeniach, ale także wniesiony przez każdego członka zespołu. W związku z tym aktywnie uczestniczymy też w edukacji rynku i promowaniu rozwiązań, które zweryfikowaliśmy jako skuteczne.

Działalność firmy rozwija się wokół trzech głównych obszarów:

DEVELOPMENT

Głównym filarem spółki jest produkcja oprogramowania klasy enterprise. Nasze dedykowane rozwiązania wspierają i automatyzują prace przedsiębiorstw w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej (m.in. Niemcy, Włochy, Belgia).

E-COMMERCE

Wspieramy firmy w szeroko pojętej sprzedaży internetowej. Pomagamy budować strategie sprzedaży, marketingu, optymalizujemy procesy okołosprzedażowe, zwiększamy konwersję.

CONSULTING

To naturalne uzupełnienie naszej oferty i jednocześnie podsumowanie naszych kompetencji. Na każdym etapie projektu informatycznego jesteśmy gotowi doradzić, zanalizować i wyciągnąć wnioski, które dostarczymy w zrozumiałej i jasnej formie.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

X-CODING IT STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7A, 53-332 WROCŁAW

NIP

8971802686
Copy

REGON

022501357
Copy

KRS

0000526129
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-11-25

Adres rejestrowy

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 7A, 53-332 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2014-10-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-10-09

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/6877/23/299

Strona WWW

http://poznaj.x-coding.pl/

Kody Pkd

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Marek Kich
Prezes Zarządu, 34 lata
UDZIAŁOWCY
Marek Kich

100(sto) udziałów o łącznej wartości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)

100 udziałów o łącznej wartości 5.000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,1
5,1
5
-2,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,6
1,4
1,2
-11,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,8
1,5
1,3
-12,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,4
2,8
2,5
-12
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,6
0,2
-58,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0,9
-0,2
-121,4
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
0,9
-0,2
-121
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,4
2,8
2,4
-12,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0,7
-0,2
-126,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
0,9
-0,2
-121
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
17,4
48
-14,5
-62,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,2
13,8
-3,8
-17,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
32
52
51,6
-0,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,6
17
-3,7
-20,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,6
17,1
-3,8
-20,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
144
97
88
-9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
2
2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0,6
1,2
1,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży