Wydawnictwo Greg sp. z o.o.
Klasztorna 2B, 31-831 Kraków
NIP6782821670
TEL48126801550
Oceń firmę:
Wydawnictwo Greg sp. z o.o.
NIP6782821670
KRS0000006550
Kapitał zakładowy3 778 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Klasztorna 2B, 31-831 Kraków

Numer telefonu

48126801550

Strona internetowa

www.greg.pl

O Firmie

Wydawnictwo GREG istnieje od 1993 roku. Od tego czasu nieprzerwanie jest liderem sprzedaży książek ułatwiających życie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.


Nasza oferta obejmuje m. in. lektury z omówieniem, opracowania lektur i wierszy, ściągi, słowniki, encyklopedie z większości przedmiotów.

Od 2011 roku dynamicznie rozwijamy również segment książek dla dzieci, wśród których szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się słowniki ilustrowane, elementarze, malowanki i pięknie ilustrowane lektury z serii Kolorowa Klasyka.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WYDAWNICTWO GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KLASZTORNA 2B, 31-831 KRAKÓW

NIP

6782821670
Copy

REGON

350884338
Copy

KRS

0000006550
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-07-12

Adres rejestrowy

UL. KLASZTORNA 2B, 31-831 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2001-04-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-04-05

Sygnatura akt

RDF/365039/21/955

Strona WWW

www.greg.pl

Kody Pkd

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
24,4
24,6
27,7
12,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
14,4
16,7
14,6
-12,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
42,2
42,4
45,2
6,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
56,6
59,2
59,8
1
Amortyzacja Opis wskaźnika
8
8,8
8,9
1,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2,2
3,4
9,9
192,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,8
0,5
3,7
592,9
EBITDA Opis wskaźnika
10,1
9,4
12,3
30,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
13,2
12,9
21,6
66,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,1
0,6
3,4
433
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,4
0,2
3,3
1320,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
3,4
0,5
7,2
6,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,9
0,9
11,7
10,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
74,6
71,7
75,6
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
41,3
38,2
44,3
6,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,3
2,2
13,4
11,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
63
139
108
-31
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3,1
1,4
2,6
1,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,9
1,1
0
-1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (9)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży