Wumig-Densit Polska Julian Gajek sp.j.
Ul. Ewy 1, 03-641 Warszawa
NIP5240103802
Oceń firmę:
Wumig-Densit Polska Julian Gajek sp.j.
NIP5240103802
KRS0000422208
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Ewy 1, 03-641 Warszawa

Strona internetowa

http://www.wumig.pl

O Firmie

Jesteśmy firmą remontową specjalizującą się w usługach dla przemysłu. Naszymi klientami są firmy działające w branżach przemysłu energetycznego, cementowo wapienniczego, papierniczego i metalurgicznego. Nasz firma opiera się na partnerstwie. Technologie naszych partnerów oferowane poprzez firmę WUMIG, pozwalają na wykonywanie inwestycji i remontów w dziedzinach, które są niedostępne dla innych firm remontowych.

Dodatkowo w zakresie wykonywanych przez nas usług leżą:

- wykonywanie zabezpieczeń trudnościeralnych instalacji i urządzeń oraz w wykonywaniu elementów gotowych zabezpieczonych przed ścieraniem technologią Densit® opracowaną przez naszego wieloletniego partnera, duńską firmę DENSIT A/S,
- dystrybucja, projektowanie oraz montaż kompensatorów mieszkowych ze stali nierdzewnej firmy Belman Productions A/S w instalacjach rurociągowych,
- nasuwki termokurczliwe dla technologii preizolowanych firmy BELMAFLEX A/S w instalacjach rurociągowych ciepłowniczych,
- prace związane z rozwojem „energii odnawialnej” w tym energetyki opartej na wykorzystaniu wód termalnych,
- thermbond, ogniotrwała ceramika pracująca do temperatury 1500˚C

Zapraszamy do kontaktu. Na wszelkie pytania techniczne i handlowe, związane z remontami i specjalistycznymi technologiami odpowiedzą nasi specjaliści oraz przedstawiciele firm partnerskich.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WUMIG-DENSIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. EWY 1, 03-641 WARSZAWA

NIP

5240103802
Copy

REGON

006727281
Copy

KRS

0000931826
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-05-13

Adres rejestrowy

UL. EWY 1, 03-641 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2021-11-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-11-10

Sygnatura akt

RDF/370168/22/452

Strona WWW

http://www.wumig.pl

Kody Pkd

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Zenon Wronowski
Członek Zarządu, 69 lat
Julian Stanisław Gajek
Członek Zarządu, 70 lat
UDZIAŁOWCY
Zenon Wronowski

50% 50 udziałów o wartości 25.000,00 zł

Julian Stanisław Gajek

50% 50 udziałów o wartości 25.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,1
2,9
3
3,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
7,2
7,1
5,9
-16,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-3
-4,2
-2
52
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,2
2,9
3,9
35,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
214,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-2,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1
0,7
2,2
222,3
EBITDA Opis wskaźnika
1
0,7
1,8
161,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,2
2,8
3,8
37,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1
0,7
2,2
222,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1
0,7
1,8
161,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-32,2
-16,1
-108,3
-92,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
30,9
23,1
71,9
48,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-71,8
-147,7
-52,3
95,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
33,4
23,6
59,7
36,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
30,9
23,1
71,9
48,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
839
876
706
-170
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży