Wmediawzięci sp. z o.o. sp.k.
Ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa
NIP5272765825
TEL+48508176746
Oceń firmę:
Wmediawzięci sp. z o.o. sp.k.
NIP5272765825
KRS0000612113
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa

Numer telefonu

+48508176746

Strona internetowa

http://wmediawzieci.com.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

wMediaWzięci to kreatywny i uwiedziony magią produkcji filmowych zespół ekspertów, którzy od lat rozwijają swoją karierę zawodową w branży medialnej. Agencja produkcyjna wMediaWzięci zbudowana jest w oparciu o pasję tworzenia produkcji filmowych i doświadczenie w ich realizacji. Zapewnia kompleksowe działania z zakresu komunikacji filmowej – od kreacji, przez koordynację produkcji po postprodukcję. Agencja jest na rynku od 2011 roku, w tym czasie zrealizowała kilkadziesiąt produkcji filmowych i animacyjnych.

wMediaWzięci:

  • To zespół doświadczonych filmowców, którzy nie boją się nowych wyzwań wymagających twórczego myślenia,
  • Cenią czas klientów, dlatego zapewniają kompleksowe działania z zakresu komunikacji filmowej,
  • Wierzą, że realizując niebanalne filmy mogą pomóc w rozwoju biznesów swoich klientów.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WMEDIAWZIĘCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PRZASNYSKA 6A, 01-756 WARSZAWA

NIP

5272765825
Copy

REGON

364176398
Copy

KRS

0000612113
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2017-01-11

Adres rejestrowy

UL. PRZASNYSKA 6A, 01-756 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2016-04-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-04-09

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/21773/20/244

Strona WWW

http://wmediawzieci.com.pl/

Kody Pkd

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: WMEDIAWZIĘCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: OLGA APANOSOWICZ - KATŁU-BEJ
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
WMEDIAWZIĘCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UDZIAŁOWCY
Konrad Władysław Pawlak
Olga Apanosowicz Katłu-bej
PROKURA
Konrad Władysław Pawlak
prokura samoistna, 40 lat

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , Spółka Komandytowa WMEDIA WZIĘCI z

siedzibą w Warszawie przy ulicy Anny German 15 została zawiązana w/g :


AKT NOTARIALNY SPORZADZONY 24 MARCA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MONIKA

SZUL4DZINSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ MONIKI SZUL4DZINSKIEJ W OTWOCKU

REPERTORIUM A NR 792/2016

2 AKT NOTARIALNY 25 LISTOPADA 2016 ROKU REPERTORIUM A NR 3839/2016 NOTARIUSZ

MONIKA SZULADZINSKA KANCELARIA NOTARIALNA MONIKI SZUL4DZINSKIEJ W OTWOCKU

ZMIANA § 8 UST 2; § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI


 . Spółka rozpoczęła działalność od dnia 09-04-2016 roku na podstawie wpisu do Krajowego

Rejestru Sądowego numer 0000612113 w Sądzie dla Miasta Stołecznego Warszawy ,

XII Wydział Gospodarczy KRS.


Kapitał zakładowy w firmie WMEDIA WZIĘCI SPZOO, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  wynosi 25.000 zł.


Wszystkie udziały w Spółce o łącznej wartości 25.000 złotych zostały objęte i pokryte gotówką

przez:


APANOSOWICZ KATŁU-BE1 OLGA - 48 % udziałów o łącznej wartości 10 000,00 złotych

PAWLAK KONRAD -                              48 % udziałów o łącznej wartości 10 000,00 złotych

WMEDIAWZIĘCI SPZ00 2 % udziałów o łącznej wartości                                                                5 000,00 złotychPrzedmiotem działalności Spółki jest głownie :


59, 11, Z, DZL4LALNOSC ZWIAZANA Z PRODUKCJA FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHRachunkowość jest prowadzona przez Biuro Rachunkowe BIG Joanna Raczka — Doradca

Podatkowy nr wpisu 03114, nip 113-014-17-74

z siedzibą w Warszawie ul. Floriańska 6 lok u3


Wynik finansowy — Spółka wykazała zysk bilansowy netto w wysokości 131 175,05 pln


Na dzień 31.12.2017 roku wartość aktywów i pasywów wynosi 71 002,53 pln

W roku 2018 Zarząd będzie się starał zdobyć nowe kontakty związane z kierunkiem

działalności.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
453,8
633,7
39,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
39
77,7
99,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
32
183,3
472,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
71
261
267,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
46,5
31,3
-32,7
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,9
33,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
131,2
158,3
20,7
EBITDA Opis wskaźnika
132,1
159,3
20,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
67,6
258,5
282,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
131,4
158,4
20,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
131,2
158,3
20,7
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
409,5
86,4
-323,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
28,9
25
-3,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
45,1
70,2
25,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
29,1
25,1
-4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
28,9
25
-3,9
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
31
45
14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,7
3,3
1,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
-0,2
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży