WM INTERNATIONAL
UL. MASARSKA 9 / 16, 31-534 KRAKÓW
NIP6751471306
Oceń firmę:
WM INTERNATIONAL
NIP6751471306
KRS0000408153
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. MASARSKA 9 / 16, 31-534 KRAKÓW

O Firmie

Agencje celne to podmioty prowadzące działalność usługową, obejmującą między innymi składanie zabezpieczeń. W takich usługach specjalizuje się również firma DOLIŃSKI WM INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA z miejscowości KRAKÓW, której profil na ALEO.com dostępny jest dla wszystkich użytkowników.

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Firmom, które decydują się na takie rozwiązanie, z pomocą przychodzą liczne firmy usługowe oraz agencje. Wśród takich usług wymienić należy między innymi Customs agencies.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WM INTERNATIONAL K. DOLIŃSKA, P. DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MASARSKA 9 / 16, 31-534 KRAKÓW

NIP

6751471306
Copy

REGON

122487163
Copy

KRS

0000909023
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2023-03-27

Adres rejestrowy

UL. MASARSKA 9 / 16, 31-534 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2021-06-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-06-30

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/36724/23/411

Kody Pkd

32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Paweł Doliński
49 lat
Katarzyna Dolińska
43 lata
UDZIAŁOWCY
Paweł Doliński
Katarzyna Dolińska

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2018 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki

WM International Sp. Z o.o. Sp. K.

Za okres 01.01.2018 — 31-12.20181. Charakterystyka spółki i prowadzonej działalności


Dane spółki:

WM International Sp. z o.o. sp.K.

NIP:675-14-71-306

REGON: 122487163


Siedziba firmy:

Kraków, ul. Masarska 9/16


Działalność jest prowadzona w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością sp. K. Na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000408153

Głównym obszarem działalności spółki jest sprzedaż maszyn do pielęgnacji lodu oraz budowa lodowisk mobilnych i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicami Polski.

Przychód spółki generowany jest głównie z :


  • sprzedaży kompletnych instalacji mrożeniowych
  • sprzedaży maszyn do pielęgnacji lodu
  • serwisowaniu maszyn do pielęgnacji lodu i lodowisk
  • wynajmu maszyn do pielęgnacji lodu
  • wynajmu lodowisk


charakterystyka spółki jest również sezonowość, oznacza to że firma praktycznie przez cały okres letni przygotowuje się do realizacji inwestycji odbywających się głównie w sezonie zimowym.


2.  Rynek i otoczenie


Rok 2018 był rokiem obfitującym w wiele zamówień na lodowiska - zarówno sprzedaż jak i wynajem. Spółka kontynuowała podczas sezonu zimowego handel w zakresie instalacji mrożeniowych i maszyn do pielęgnacji lodu głównie z firmami krajowymi.


3.  Wyniki finansowe


Spółka zakończyła rok obrotowy zyskiem netto w wysokości 865.859,91 zł

Głównymi źródłami przychodów w analizowanym okresie były:

  • przychody z inwestycji budowy lodowisk
  • przychody ze sprzedaży maszyn do pielęgnacji lodu
  • przychody z wynajmu lodowisk


Koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wyniosły: 2.008 468,64 zł.4. Strategia rozwoju:


Na 2019 strategia spółki zakłada dalszy rozwój zarówno w sektorze związanym z budową lodowisk jak i ze sprzedażą maszyn do pielęgnacji lodu.

Firma cały czas próbuje pozyskać nowych klientów za granicami kraju.


Również spółka kładzie bardzo duży nacisk na szukanie nowych produktów i rozwiązań technicznych służących poprawie jakości i konkurencyjności naszej firmy.5. Czynniki ryzyka i zagrożenia


Rynek budowy i kompleksowej obsługi lodowisk jest rynkiem stosunkowo młodym i ciągle się rozwija.


Sprzyjają temu zmiany jakie w naszym kraju nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związanym z tym faktem dużego unijnego dofinansowania w tym sektorze.


Jednak równocześnie jest to rynek nieprzewidywalny, że względu na dynamikę zmian zachodzących w kraju.


Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,9
1,9
2,1
8,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,9
2,3
1,8
-22,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,6
-14,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,8
3
2,4
-20,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,5
0,3
0,1
-48,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
10,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,6
-14,9
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,6
-12,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
2,7
2,2
-19,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,6
-14,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,6
-14,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
99,4
99,2
99,1
-0,1
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
30,2
34,3
26,8
-7,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
31,6
22,4
24
1,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
32,9
37,2
29,9
-7,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
30,2
34,3
26,8
-7,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
240
437
312
-125
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,3
1,2
1,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0,1
0,1
0,6
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży