WITRAFOL
UL.LEŚNA 31, 42-693 POTĘPA
NIP6452538741
Oceń firmę:
WITRAFOL
NIP6452538741
KRS0000481592
Kapitał zakładowy10 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.LEŚNA 31, 42-693 POTĘPA

Strona internetowa

http://www.witrafol.pl

O Firmie

Firma ma w swojej ofercie folie BOPET,PET, BOPP, folie elektroizolacyjne oraz wykonuje usługi cięcia różnego rodzaju folii.

Rodzaj działalności

dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WITRAFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LEŚNA 31, 42-693 POTĘPA

NIP

6452538741
Copy

REGON

243398572
Copy

KRS

0000481592
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-16

Adres rejestrowy

UL. LEŚNA 31, 42-693 POTĘPA

Data rejestracji w KRS

2013-10-21

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-10-21

Sygnatura akt

RDF/507052/23/311

Strona WWW

http://www.witrafol.pl

Kody Pkd

17.11.Z - Produkcja masy włóknistej

17.12.Z - Produkcja papieru i tektury

17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

17.24.Z - Produkcja tapet

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Maria Jolanta Wichary
Wiceprezes Zarządu, 63 lata
Piotr Marian Wikariak
Prezes Zarządu, 51 lat
UDZIAŁOWCY
Maria Jolanta Wichary

59,6% 59 udziałów o łącznej wysokości 5.900,00 zł

Piotr Marian Wikariak

40,4% 40 udziałów o łącznej wysokości 4.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,4
3,8
4,5
17
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,1
1,1
0,9
-16,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1,6
1,6
1,8
13,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,7
2,7
2,7
1,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,3
0
-95,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,1
-1,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
68
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,6
62,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,5
69,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,5
76,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,1
2,1
2,3
8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
16
16,7
24,9
8,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,9
7,1
10,3
3,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
59,7
60,6
67,5
6,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
10,4
9,9
13,8
3,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
7,7
8
11,5
3,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
91
101
72
-29
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,9
2
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz odt
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży