WINGDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. CZARNOHUCKA 3, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP6452536386
Oceń firmę:
WINGDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6452536386
KRS0000437122
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. CZARNOHUCKA 3, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WINGDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CZARNOHUCKA 3, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

6452536386
Copy

REGON

243075403
Copy

KRS

0000437122
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. CZARNOHUCKA 3, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Data rejestracji w KRS

2012-10-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-10-19

Sygnatura akt

RDF/505431/23/657

Kody Pkd

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZIĆ BĘDZIE DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
93,5
113,4
34,4
-69,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
31
21,3
25,3
18,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,1
0,7
0,7
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
92,3
112,7
33,8
-70,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
29
20,4
25,3
24,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
93,5
113,4
34,4
-69,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
31,4
18,1
75,1
57
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
98,8
99,4
98,1
-1,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży