WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JASNA 14/16A, 00-041 WARSZAWA
NIP7010305621
Oceń firmę:
WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7010305621
KRS0000959185
Kapitał zakładowy869 800,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. JASNA 14/16A, 00-041 WARSZAWA

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Tego typu usługi to między innymi doradztwo biznesowe.

Do głównego obszaru działalności firm z tej kategorii należy między innymi doradztwo proinnowacyjne oraz doradztwo prawne.

Firma WIN GENERAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA działa w obszarze doradztwa biznesowego, a więc wprowadza działania mające na celu poprawę płynności finansowej i pozycji na rynku swoich klientów. Takie czynności obejmują między innymi rozwój sprzedaży. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WIN GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JASNA 14/16A, 00-041 WARSZAWA

NIP

7010305621
Copy

REGON

142979229
Copy

KRS

0000959185
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. JASNA 14/16A, 00-041 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2022-03-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2022-03-14

Sygnatura akt

RDF/482964/23/914

Kody Pkd

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Zenon Borzymowski
Prezes Zarządu, 61 lat
UDZIAŁOWCY
Bogdan Małachwiej

100% 8698 udziałów o łącznej wartości 869.800,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2021 2022
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
9,8
15,9
61,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,7
3,1
-14,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,9
3,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,6
4
-11,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
-100
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
136,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
0
-62,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
-61,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
0,1
-61,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
0
-62,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,2
3,7
-12,6
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
9,1
3,3
-5,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,8
0,2
-0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
19,1
22,2
3,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,3
0,3
-1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
0,2
-0,6
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
106
53
-53
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,2
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
5,5
13,7
8,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży