Werin sp. z o.o.
ul. Harcerzy 3, 71-465 Szczecin
NIP8522623715
TEL+48913333888
Oceń firmę:
Werin sp. z o.o.
NIP8522623715
KRS0000637560
Kapitał zakładowy10 300,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Harcerzy 3, 71-465 Szczecin

Numer telefonu

+48913333888

Strona internetowa

http://www.werin.pl

O Firmie

Firma WERIN świadczy usługi związane z kompleksową realizacją budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci:

 • światłowodowych
 • miedzianych
 • radiowych

Współpracujemy z doświadczonym biurem projektowym, dzięki czemu wspieramy klientów na każdym etapie inwestycji: od projektu, doboru technologii i pozyskania niezbędnych pozwoleń, aż do budowy i wykonania specjalistycznych pomiarów oraz dokumentacji.

Wybudujemy infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Wykonujemy sieci w różnych technologiach - od światłowodowego kabla doziemnego lub ułożonego w mikrokanalizacji - aż po instalacje wewnątrzbudynkowe (niskoprądowe i elektryczne). Budujemy także sieci energetyczne oraz wieże i maszty. Dla wykonanej infrastruktury wykonamy pomiary, oraz dokumentację wykonawczą i powykonawczą.

Szczegółowy zakres usług:

 • Spawanie kabli światłowodowych wraz z pomiarami

 • Doziemna infrastruktura światłowodowa:

  • budowa kanalizacji teletechnicznej
  • wdmuchiwanie kabli światłowodowych
  • wdmuchiwanie mikrokabli
  • wdmuchiwanie mikrorurek do istniejącej kanalizacji lub rurociągów
  • wdmuchiwanie mikrorurek do rurociągów z istniejącym kablem światłowodowym
  • wdmuchiwanie mikrorurek pojedynczo lub w pakietach budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi
  • wykonywanie prób szczelności i drożności mikrokanalizacji
 • Wykonywanie instalacji sieci radiowych:

  • budowa wież i masztów
  • instalacja i konfiguracja radiolinii
  • instalacja i konfiguracja stacji bazowych
 • Doziemna infrastruktura energetyczna:

  • budowa kabli energetycznych
 • Instalacje wewnątrzbudynkowe:

  • wykonanie instalacji sieci LAN
  • wykonanie instalacji alarmowych, przeciwpożarowych
  • wykonanie instalacji elektrycznych
  • wykonanie instalacji w technice kabla łatwego dostępu
  • pomiary sieci budynkowych
 • Całodobowy serwis techniczny sieci telekomunikacyjnych

 • Prace budowlane z projektami tworzonymi na podstawie dostępu do informacji niejawnych

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WERIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. HARCERZY 3, 71-465 SZCZECIN

NIP

8522623715
Copy

REGON

365413593
Copy

KRS

0000637560
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-06-29

Adres rejestrowy

UL. HARCERZY 3, 71-465 SZCZECIN

Data rejestracji w KRS

2016-09-16

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-09-16

Sygnatura akt

RDF/423981/22/138

Strona WWW

http://www.werin.pl

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Krzysztof Artur Kowalczyk
Członek Zarządu, 45 lat
Wojciech Kozicki
Członek Zarządu, 43 lata
Sebastian Wiktor Jelonkiewicz
Członek Zarządu, 43 lata
Jerzy Damian Kosiedowski
Członek Zarządu, 46 lat
Mariusz Jacek Kuligowski
Prezes Zarządu, 53 lata
UDZIAŁOWCY
Sebastian Wiktor Jelonkiewicz

15,05% 31 udziałów o łącznej wartości 1.550,00 zł.

Mariusz Jacek Kuligowski

15,05% 31 udziałów o łącznej wartości 1.550,00 zł.

Wojciech Kozicki

23,3% 48 udziałów o łącznej wartości 2.400,00 zł.

Krzysztof Artur Kowalczyk

23,3% 48 udziałów o łącznej wartości 2.400,00 zł.

Jerzy Damian Kosiedowski

23,3% 48 udziałów o łącznej wartości 2.400,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,9
5,7
5,5
-4,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,4
2
1,9
-3,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,9
29,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,9
2,7
2,8
5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0,1
0,2
173,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,3
1,1
0,7
-35,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,3
19,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,5
61,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,8
1,7
1,8
2,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
27,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,4
0,2
0,3
24,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
57,8
23,4
23
-0,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
7,8
2,8
3,7
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
27,7
25,4
31,5
6,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
10,4
5,1
8,6
3,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
9,2
3,8
4,7
0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
120
104
77
-27
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,4
1,1
1,5
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3
-2,2
0,5
2,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży