Wakoz Budownictwo S.A. w upadłosci likwidacyjnej
Gen.Sikorskiego 3, 84-242 Luzino
NIP5882395999
Oceń firmę:
Wakoz Budownictwo S.A. w upadłosci likwidacyjnej
NIP5882395999
Kapitał zakładowy19 918 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Gen.Sikorskiego 3, 84-242 Luzino

Strona internetowa

www.wakoz.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WAKOZ BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BUDOWLANYCH 7, 80-298 GDAŃSK

NIP

5882395999
Copy

REGON

221626257
Copy

KRS

0000413299
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-17

Adres rejestrowy

UL. BUDOWLANYCH 7, 80-298 GDAŃSK

Data rejestracji w KRS

2012-03-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-03-05

Sygnatura akt

RDF/386661/22/63

Strona WWW

www.wakoz.pl

Kody Pkd

08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie

09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

77 - Wynajem i dzierżawa

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Edmund Wicki
Vice Prezes Zarządu, 73 lata
Jacek Paweł Wicki
Prezes Zarządu, 52 lata
Ireneusz Andrzej Wicki
Vice Prezes Zarządu, 49 lat
RADA NADZORCZA
Tomasz Józef Wicki
53 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,2
0,1
0
-77,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
165,4
131,4
130,3
-0,8
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-55,4
-61,6
-63,3
-2,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
110
69,7
66,9
-4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
88,4
1,2
0
-100
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,7
3,2
-1,4
-143,3
EBITDA Opis wskaźnika
-3,4
1,9
-1,3
-165,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,8
3,2
-1,4
-143,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
97,3
62,2
59,7
-4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,4
1,9
-1,3
-165,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
3,3
-5,3
2,2
7,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1046,9
2452,5
-4676,6
-7129,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-50,4
-88,4
-94,6
-6,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-1929,5
1449,3
-4194,2
-5643,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-972,3
2452,5
-4676,6
-7129,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
345 700
359 943
1 572 079
1 212 136
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,6
0,5
0,5
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży