VORTICO PIOTR SZYMAŃSKI
ul. Kopciuszka 22, 05-092 Dziekanów Leśny
NIP5222757278
Oceń firmę:
VORTICO PIOTR SZYMAŃSKI
NIP5222757278
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Kopciuszka 22, 05-092 Dziekanów Leśny

Strona internetowa

www.vortico.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy firmą tworzoną przez inżynierów wielu specjalności takich jak Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Mechanika, Inżynieria Środowiska czy Automatyka i Systemy sterowania.

Do zleceń podchodzimy w sposób zadaniowy i elastycznie dobierając zespoły projektowe realizujemy projekty z różnych dziedzin w których wymagana jest wiedza techniczna, menedżerska oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania.

Oferujemy Państwu nasze usługi z zakresu:

- Projektów mechanicznych (urządzeń, konstrukcji, aparatów procesowych itd.),

- Obliczeń procesowych (w zakresie mechaniki płynów, wymiany ciepła i masy),

- Produkty (dostarczamy urządzenia i konstrukcje na podstawie własnych projektów jak również na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klientów),

- Dokumentacja (przygotowujemy dokumentację projektową i powykonawczą dla własnych realizacji. Tworzymy instrukcje, procedury, schematy),

- Tłumaczenia (dostarczamy dokumentację w wymaganym języku, pomagamy w tłumaczeniach dokumentów technicznych),

- Prowadzimy szkolenia.

Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się obróbką i spawaniem metali oraz tworzyw sztucznych dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość produktów i terminowość a także wsparcie na każdym etapie realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu w celu uzgodnienia warunków współpracy.

Rodzaj działalności

producent, pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

VORTICO PIOTR SZYMAŃSKI

Copy

NIP

5222757278
Copy

REGON

369688654
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2019-10-06

Przedsiębiorca

PIOTR SZYMAŃSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2018-03-12

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z - Produkcja opakowań z metali

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży