VGL Group sp. z o.o.
Spokojna 22, 81-549 Gdynia
NIP5862276582
Oceń firmę:
VGL Group sp. z o.o.
NIP5862276582
KRS0000417172
Kapitał zakładowy561 750,00 zł
Profil niepotwierdzony
5,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Spokojna 22, 81-549 Gdynia

Strona internetowa

http://www.vgl-group.com

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy zespołem ekspertów i jako jeden z największych operatorów logistycznych w kraju stale rozwijamy nasze kompetencje wspierając naszych partnerów w transportach, odprawach celnych i magazynowaniu.

Oferujemy kompleksową obsługę transportu morskiego w zakresie importu, eksportu oraz przewozów cross-trade. Transportujemy ładunki naszych Klientów z/do największych portów świata. Realizujemy transporty ładunki pełnokontenerowe, drobnicowe, niekonwencjonalne, ponadgabarytowe i niebezpieczne, towary wymagające kontenerów z regulowaną temperaturą.

Zakres usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej obejmuje transport całopojazdowy, drobnicowy, ponadgabarytowy, dostawy ekspresowe.

Posiadamy akredytację IATA jednej z największych sieci zrzeszających linie lotnicze i partnerów na świecie, co znacznie zwiększa nasze możliwości logistyczne. Dzięki własnym serwisom konsolidacyjnym z Chin, Bangladeszu czy Indii, zapewniamy regularne i sprawne dostawy oraz wysoką efektywność kosztową transportu.

Oferta spedycji kolejowej obejmuje transport: przesyłek eksportowych, przesyłek importowych, całokontenerowych, drobnicowych oraz przewozów cross-trade. Ponadto oferujemy opiekę celną. Kompleksowo obsługujemy przesyłki kontenerowe oraz drobnicowe na linii Chiny-Polska. Obsługujemy wszystkie terminale kolejowe i od samego początku projektu „Jedwabnego Szlaku” propagujemy ten rodzaj transportu.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

LIGENTIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

AL. ZWYCIĘSTWA 237 / 7, 81-521 GDYNIA

NIP

5862276582
Copy

REGON

221639656
Copy

KRS

0000417172
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-20

Adres rejestrowy

AL. ZWYCIĘSTWA 237 / 7, 81-521 GDYNIA

Data rejestracji w KRS

2012-04-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-04-05

Sygnatura akt

GD.VIII NS-REJ.KRS/2361/23/783

Strona WWW

http://www.vgl-group.com

Kody Pkd

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ZAWSZE MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU. JEŻELI PREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13
14,3
14,2
-0,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,4
2,4
38,1
1476,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
19,3
23,8
26,7
12,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
22,7
26,2
64,8
147,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
1
1,1
9,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
4
14,9
270,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
9,4
12,4
16,1
30
EBITDA Opis wskaźnika
1,5
1,3
1,5
10,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
9,3
12,4
18,1
45,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
9,3
12,3
15,9
29
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,4
10,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
48,3
51,7
59,5
7,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
71,6
86,3
112,2
25,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
85,1
90,8
41,2
-49,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,2
9,4
10,5
1,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
72
86,6
113,5
26,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
66
40
571
531
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
3
5,7
0,8
-4,9
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,7
-2,6
14,1
16,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

5/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży