Veriv S.A.
Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 /29, 50-078 Wrocław
NIP8971810148
TEL+48717381189
Oceń firmę:
Veriv S.A.
NIP8971810148
KRS0000563477
Kapitał zakładowy4 043 500,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 /29, 50-078 Wrocław

Numer telefonu

+48717381189

Strona internetowa

http://www.veriv.eu.

O Firmie

Veriv S.A. jest kancelarią gospodarczą, która wspiera instytucje oraz przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki w dochodzeniu należności i nie tylko . Naszym priorytetem jest prewencja czyli profesjonalny wywiad gospodarczy na temat klienta z którym zamierzasz robić biznes. Nasz wywiad działający na terenie całej Unii Europejskiej ma za zadanie uchronić Ciebie i twoje finanse przed niewiarygodnym kontrahentem. Nasz Wywiad ogranicza Twoje ryzyko finansowe do minimum. Zajmujemy się:

Doradztwo Prawno Gospodarcze

  • doradztwo przy tworzeniu oraz likwidacji spółek
  • zmiany w spółkach m.in. sprzedaż udziałów, prokura, likwidacja, upadłość, połączenie, zmiana wysokości kapitału zakładowego, zmiany w zarządzie
  • przekształcanie, fuzja, podziały spółek
  • przekształcanie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową
  • doradztwo prawne przy złożonych transakcjach handlowych
  • sprawy sądowe z zakresu prawa handlowego
  • obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej, sporządzanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych spółek
  • przygotowywanie dokumentów Spółki (projektów uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń organów Spółki, sprawozdań zarządu z działalności Spółki, umów, regulaminów, pozwów, pism procesowych itp.)

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Veriv Kancelaria Prawno-Gospodarcza nie tylko windykuje ale przede wszystkim pomaga firmom i ich zarządom w problemach gospodarczo – ekonomicznych. Nasza Kancelaria pomoże Tobie w każdym zakresie natomiast sam musisz zdecydować komu chcesz powierzyć rozwiązanie problemu. Nie czekaj poproś o pomoc póki nie jest za późno.

Windykacja

Monitoring Płatności

Wywiad Gospodarczy

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

VERIV SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

NIP

8971810148
Copy

REGON

361818985
Copy

KRS

0000563477
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2016-07-19

Adres rejestrowy

UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2015-06-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-06-19

Sygnatura akt

RDF/556497/23/749

Strona WWW

http://www.veriv.eu.

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

61 - Telekomunikacja

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

80.30.Z - Działalność detektywistyczna

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
1,2
0,2
0,2
-22,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,1
0,1
-2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,2
3,4
3,5
1,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,4
3,5
3,6
1,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-29,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-88,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
-0,8
0,1
108,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0
115,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,7
2,5
2,5
0,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,1
0
113
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
-0,8
0,1
106,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
4,3
-22,9
1,5
24,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
14,5
-324,7
28,7
353,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
95,3
97,8
97,9
0,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5
-48,7
9,7
58,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
17,3
-313
33,5
346,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
60
103
134
31
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
18,5
36,9
36,9
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-1,3
0,8
-3,9
-4,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży