"UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BENIOWSKIEGO 1, 76-270 USTKA
NIP8390206385
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Kruszywa Sól Profil firmy "UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8390206385
KRS0000064190
Kapitał zakładowy19 750 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

BENIOWSKIEGO 1, 76-270 USTKA

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WCZASOWA 4, 76-270 USTKA

NIP

8390206385
Copy

REGON

770983331
Copy

KRS

0000064190
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-07-08

Adres rejestrowy

UL. WCZASOWA 4, 76-270 USTKA

Data rejestracji w KRS

2001-11-20

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-11-20

Sygnatura akt

RDF/318415/21/221

Kody Pkd

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

08.93.Z - Wydobywanie soli

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

86.10.Z - Działalność szpitali

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE W PRZYPADKU OŚWIADCZENIA W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONANIE ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Ewa Irena De Lubicz Szeliska
Wiceprezes Zarządu, 68 lat
Łukasz Stefan De Lubicz-szeliski
Prezes Zarządu, 41 lat
Wojciech Artur De Lubicz Szeliski
Wiceprezes Zarządu, 47 lat
UDZIAŁOWCY

38.625 udziałów o łącznej wartości 19.312.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
58,3
66,9
44,2
-34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
37,6
29,5
25,6
-13,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
54,7
63,1
65,1
3,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
92,3
92,6
90,7
-2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,7
7
9,1
29,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
3,3
3,4
3
-13,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
7,9
10,5
3,7
-64,7
EBITDA Opis wskaźnika
12,4
14,9
7,1
-52,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
6,3
8,4
2
-76,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,8
13,5
12,3
-8,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
9,1
11,5
4,1
-64,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
11,5
13,3
3,1
-10,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
10,8
12,5
4,5
-8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
59,3
68,2
71,8
3,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
21,3
22,2
16
-6,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
13,6
15,7
8,4
-7,3
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
49
43
55
12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,4
1,5
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,2
1,1
1,7
0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xls

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xls
Pokaż więcej (15)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży