usługi ppoż. i BHP
Modzelewskiego 35 lok. 44, 02-679 Warszawa
NIP7571282449
Oceń firmę:
usługi ppoż. i BHP
NIP7571282449
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Modzelewskiego 35 lok. 44, 02-679 Warszawa

Strona internetowa

http://www.fenixppoz.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jak wynika z naszego doświadczenia powierzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej specjalistom spoza zakładu pracy jest bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem, a także należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Od ponad 15 lat zajmujemy się ochroną przeciwpożarową. Naszych klientów wspieramy w realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów: biurowych, magazynowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej, itp.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • wyposażanie obiektów w sprzęt i urządzenia gaśnicze oraz oznakowanie,
 • kontrola sprawności działania instalacji zabezpieczających obiekt (SAP, SUG, ROP),
 • stały nadzór ppoż. obiektów – sprawowanie funkcji inspektora ds. ppoż.,
 • serwis i przeglądy sprzętu gaśniczego: gaśnice, hydranty,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i Planów Ewakuacyjnych,
 • oceny zagrożenia wybuchem,
 • współpraca i koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej pomiędzy klientem, a odpowiednią terytorialnie jednostką straży pożarnej,
 • szkolenie praktyczne i teoretyczne,
 • organizacja próbnych alarmów i ewakuacji.

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

JACEK ULISZEWSKI FENIX - usługi ppoż. i bhp

Copy

Adres do doręczeń

ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/44, 02-679 Warszawa

NIP

7571282449
Copy

REGON

550720642
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-06-10

Adres rejestrowy

ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/44, 02-679 Warszawa

Przedsiębiorca

JACEK ULISZEWSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2007-07-31

Status

Aktywny

Kody Pkd

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży