USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE
POLNA 10, 42-300 MYSZKÓW
NIP5771417893
TEL+48600924178
Oceń firmę:
USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE
NIP5771417893
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

POLNA 10, 42-300 MYSZKÓW

Numer telefonu

+48600924178

Strona internetowa

http://www.bnksiegowosc.pl

O Firmie

Usługi Księgowo Rachunkowe "BN" Barbara Nowak

Oferta usług księgowych:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość) • opracowywanie zakładowych planów kont • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT • prowadzenie ewidencji środków trwałych • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych/umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/Kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa pracy • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS • sporządzanie deklaracji na potrzeby US (PIT-4R) • sporządzanie zeznań rocznych pracowników (PIT-11) • przygotowywanie druków przelewów do ZUS • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi • doradztwo podatkowe • doradztwo księgowe • budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza • kontakty z urzędami państwowymi usługi dodatkowe: • sporządzanie rozliczeń rocznych osób fizycznych (PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38 i innych) • sporządzanie wniosków o zwrot części VAT za materiały budowlane • sporządzanie wniosków kredytowych

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE "BN" BARBARA NOWAK-LIPIŃSKA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Polna 10, 42-300 Myszków

NIP

5771417893
Copy

REGON

360473610
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-01-17

Adres rejestrowy

ul. Polna 10, 42-300 Myszków

Przedsiębiorca

BARBARA NOWAK-LIPIŃSKA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2015-01-07

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży