Agencja Informatyzacji i Rozwoju
Odyńca 57 lok.42, 02-644 Warszawa
NIP7393866549
TEL+48223896444
Oceń firmę:
Agencja Informatyzacji i Rozwoju
NIP7393866549
KRS0000504233
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Odyńca 57 lok.42, 02-644 Warszawa

Numer telefonu

+48223896444

Strona internetowa

http://www.aiir.pl/

O Firmie

10-letnie doświadczenie w bankowości oraz rozwój rynków finansowych spowodował, że w 2004r. podjęliśmy decyzję o udzielaniu pomocy w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw. Współpracujemy z fachowcami w dziedzinie analiz rynkowych oraz na bieżąco monitorujemy wszelkie informacje o konkursach z UE.

Od początku zajmowaliśmy się również branżą IT (budowa stron www, sklepów internetowych, pozycjonowanie w wyszukiwarkach).

Dzięki nowoczesnym technologiom przekazu z powodzeniem obsługujemy klientów z obszaru całego kraju.

Rozwój firmy spowodował również możliwość rozpoczęcia działalności w Anglii (spółka AIIR Ltd).

Samodzielnie prowadzimy projekty pod nazwą: "Bezpieczna Firma", "3..2..1..- Strona".

Zakres naszych usług :

* sporządzenie wniosku o udzielenie dotacji z UE,

* monitorowanie funduszy rządowych i unijnych,

* doradztwo przy doborze programu finansującego,

* studium wykonalności,

* biznes plany,

* analiza finansowo-ekonomiczna,

* przygotowanie niezbędnych dokumentów ,

* opieka merytoryczna podczas realizowanego projektu oraz jego końcowe rozliczenie.

Niniejszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:

* FIRM,

* organizacji pozarządowych,

* osób pragnących otworzyć działalność gospodarczą.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 2 lut 2020 r.

Nazwa pełna

AGENCJA INFORMATYZACJI I ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

OLSZTYN, OLSZTYN

NIP

7393866549
Copy

REGON

281576280
Copy

KRS

0000504233
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-09-03

Adres rejestrowy

OLSZTYN, OLSZTYN

Data rejestracji w KRS

2014-03-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-03-31

Sygnatura akt

OL.VIII NS-REJ.KRS/57/20/414

Strona WWW

http://www.aiir.pl/

Kody Pkd

01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

75 - Działalność weterynaryjna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85 - Edukacja

86 - Opieka zdrowotna

87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

94 - Działalność organizacji członkowskich

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

97 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98 - Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

99 - Organizacje i zespoły eksterytorialne


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży