UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
NIP5850002123
TEL+48587701777
Oceń firmę:
UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5850002123
Kapitał zakładowy2 500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk

Numer telefonu

+48587701777

Strona internetowa

http://www.union.gda.pl

O Firmie

UNION Sp z o.o. w Gdańsku powstała w 1988 roku.

Na nasz aktualny wizerunek składa się 25 letnia działalność i bogate doświadczenie zdobyte w branży wytwarzania produktów przemysłowych. Nasze wyroby pracują w wielu instalacjach zarówno w kraju jak i za granicą. Głównym obszarem naszej działalności jest projektowanie oraz produkcja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach wydobycia i przesyłu nafty i gazu oraz procesach rafineryjno-petrochemicznych. Wykonujemy kompleksowo pod klucz stacje gazowe redukcyjne i pomiarowe oraz instalacje towarzyszące. Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/WE oraz specyökacji technicznych. Współpracujemy z wieloma Jednostkami Notyökowanymi i Towarzystwami Klasyökacyjnymi takimi jak UDT, TUV , PRS, DNV i inne. Drugim obszarem działalność firmy jest produkcja skomplikowanych i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, które są wytwarzane wg PN EN 1090 i IDT EN 10901 oraz wytwarzanie i modernizacja dwu i jednopłaszczowych zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych, silosów, wymienników ciepła, zbiorników paliwowych.

Produkowane przez nas wyroby spełniają wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa użytkowania.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RÓWNA 19/21, 80-067 GDAŃSK

NIP

5850002123
Copy

REGON

001286949
Copy

KRS

0000014148
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-31

Adres rejestrowy

UL. RÓWNA 19/21, 80-067 GDAŃSK

Data rejestracji w KRS

2001-05-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-05-28

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/15710/22/398

Strona WWW

http://www.union.gda.pl

Kody Pkd

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Anna Maria Teodorczak Grądzka
Prezes Zarządu, 36 lat
UDZIAŁOWCY
Anna Maria Teodorczak Grądzka

0,79% 4 500 udziałów o łącznej wartości 2.250.000,00 zł

Marek Jarosław Teodorczak

99,21% 500 udziałów o łącznej wartości 250.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
12,5
7,1
3,2
-54,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
8,3
11,2
16,2
44,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,7
0,1
-4,2
-4584,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
14
11,3
11,9
5,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,4
-7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,4
4
1030,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
-7
-4,3
38
EBITDA Opis wskaźnika
1,2
-6,3
-3,7
41,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
-7
-4,3
38
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
-6,7
-4,1
39,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
8,1
5,8
6,8
18,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
8,6
-7393,6
102,2
7495,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,9
-98,9
-135
-36,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
40,7
0,8
-35,5
-36,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
9,3
-89,2
-114,3
-25,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,9
-98,9
-135
-36,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
225
500
1194
694
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
0,6
0,7
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
3,5
-0,9
-2
-1,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży