Unihut S.A.
Jezierskiego 7, 30-969 Kraków
NIP6780027057
Oceń firmę:
Unihut S.A.
NIP6780027057
KRS0000073476
Kapitał zakładowy1 031 060,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jezierskiego 7, 30-969 Kraków

Strona internetowa

http://unihut.pl

O Firmie

Nasza firma prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i osprzętu technologicznego, świadczy usługi inwestycyjne, remontowe oraz modernizacyjne w branży mechanicznej, energetycznej i ceramicznej.

Zajmujemy się wykonawstwem, remontem i montażem konstrukcji stalowych dla hal i wiat magazynowych, zbiorników cylindrycznych, rurociągów i kanałów odpylających, kominów, kratowych wież antenowych a także konstrukcji kolejowych, drogowych, kolejowo -drogowych, kładek dla pieszych.

Świadczymy usługi dla branży energetycznej remonty, modernizacja, diagnostyka, montaż: sprężarek, turbin, wymienników ciepła, pomp, wentylatorów, dmuchaw, turbossaw, elektrossaw, urządzeń kotłowych, urządzeń systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Przeprowadzamy remonty gorące i zimne masywów ceramicznych pieców przemysłowych, remonty, modernizację instalacji energetycznych, linii elektroenergetycznych.

Wykonujemy takie prace jak: precyzyjna obróbka skrawaniem części, podzespołów maszyn, walcowanie, wycinanie, gięcie blach oraz profili stalowych, cięcie termiczne blach ze sterowaniem CNC, części zamienne w branży hutniczej.

Firma posiada uprawnienia i certyfikaty do wykonywania oferowanego zakresu zleceń nadane przez: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV Rheinland, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UNIHUT SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JACKA JEZIERSKIEGO 7, 31-983 KRAKÓW

NIP

6780027057
Copy

REGON

001262601
Copy

KRS

0000073476
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2018-09-06

Adres rejestrowy

UL. JACKA JEZIERSKIEGO 7, 31-983 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2001-12-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-19

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/3390/24/419

Strona WWW

http://unihut.pl

Kody Pkd

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W TYM PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Bożena Karmena Boryczko
Prezes Zarządu, 55 lat
PROKURA
Joanna Bielat Wąs
prokura łączna, 54 lata
Anna Maria Trela
prokura łączna, 38 lat
RADA NADZORCZA
Józef Marian Kawula
61 lat
Krzysztof Bogusław Wójcik
59 lat
Halina Szpakowska
64 lata
Tomasz Ziołek
67 lat
Ireneusz Dudek
64 lata
Mirosław Kopeć
60 lat

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
39,2
28
34,1
21,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
16,3
15,7
17,4
11
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,3
5,6
7
24,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
21,6
21,3
24,4
14,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
3,4
1,8
-47,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
1,1
1,1
-0,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,6
0,8
2,1
148,7
EBITDA Opis wskaźnika
2,7
2
3,2
61,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,1
0,7
1,6
124,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,7
0,8
2,1
145,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,1
10,6
13,8
30,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
19,7
12,4
22,4
10
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,7
2,5
4,6
2,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
24,7
26,2
28,5
2,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,8
7,1
9,4
2,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,1
3
6,1
3,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
68
85
85
0
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,4
1,4
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,6
1,2
0,8
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (7)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży