ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo rachunkowe i księgowe Profil firmy UNIFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UNIFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP8133700930
KRS0000542305
Kapitał zakładowy20 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 72, 35-303 RZESZÓW

Numer telefonu

+48172000222

Strona internetowa

http://www.unifund.pl

Oddziały

Unifund Sp. z o.o.

os. Bohaterów Września 1a/c, 31-620 Kraków

O Firmie

Firma UniFund świadczy usługi z zakresu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej dla firm oraz sektora publicznego. Oferujemy kompleksowe doradztwo umożliwiające podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych oraz wrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój firmy.


OFERTA

- Dobór programów wsparcia do potrzeb inwestycyjnych

- Optymalizacja projektów inwestycyjnych pod kątem wsparcia finansowego

- Opracowanie planu rozwoju firmy z wykorzystaniem środków unijnych

- Pozyskiwanie dotacji unijnych

- Monitoring i rozliczanie projektuDodatkowo oferujemy szereg usług w zakresie FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI.


OFERTA

1. prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

2. prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

3. prowadzenie ksiąg handlowych,

4. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

5. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

6. prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS, naliczanie podatku dochodowego do US,

7. sporządzanie rocznych zeznań podatkowych (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

8. sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych (bezpłatnie w wypadku podpisania umowy o prowadzenia ewidencji księgowej dla celów rozliczania podatku dochodowego),

9. profesjonalne szkolenia pracowników i kadry menedżerskiej wspomagające rozwój organizacji z zakresu: NEGOCJACJI, TECHNIK SPRZEDAŻY, KOMUNIKACJI, NLP itp. Program i zakres szkoleń ustalany jest indywidualnie z Klientem poprzez: badanie potrzeb szkoleniowych, projektowanie szkoleń, ocenę przyswajalności szkoleń, oraz utrwalanie ich efektów.

 


A PONADTO

1. reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz Państwową Inspekcją Pracy w oparciu

o udzielone pełnomocnictwa,

2. miłą i fachową obsługę,

3. rzetelność, dokładność, terminowość,

4. atrakcyjne warunki finansowe,

5.bezpłatne, profesjonalne konto poczty elektronicznej.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UNIFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. MŁYŃSKA 9 / 1, 31-469 KRAKÓW

NIP

8133700930
Copy

REGON

360717532
Copy

KRS

0000542305
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-03-17

Adres rejestrowy

UL. MŁYŃSKA 9 / 1, 31-469 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2015-02-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-02-05

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/21208/21/500

Strona WWW

http://www.unifund.pl

Kody Pkd

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

58 - Działalność wydawnicza

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

85 - Edukacja

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Kinga Legutko
Prezes Zarządu, 34 lata
UDZIAŁOWCY
Ewa Bieniasz

50% 100 udziałów o łącznej wartości 10.000 zł

Krzysztof Andrzej Banaś

50% 100 udziałów o łącznej wartości 10 000,00 zł

PROKURA
Krzysztof Andrzej Banaś
oddzielna, 45 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,7
1,1
1,2
9,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,3
139,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0
0
0,2
394,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,5
190,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0,4
14 347,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-47,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
0
0,1
2150,1
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
0,1
1664,4
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0
0
0,1
2156,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0,1
2174,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,5
197,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
149,7
17,3
79,8
62,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
5,9
0,5
10,8
10,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
23,1
20
34,1
14,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,3
0,7
11,7
11
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6
0,6
11,7
11,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
48
44
96
52
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży