UNI-LEX CONSULTING Sp. z. o.o
ŻURAWIA 7/9, ŁÓDŹ
NIP7260258029
Oceń firmę:
UNI-LEX CONSULTING Sp. z. o.o
NIP7260258029
KRS0000230477
Kapitał zakładowy614 800,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ŻURAWIA 7/9, ŁÓDŹ

O Firmie

Nasza Oferta Usług: 1. Doradztwo prawne Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Zakładanie i przekształcanie spółek handlowych. Reprezentacja procesowa w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obsługa prawna procesów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie nieruchomości. Audyty i opinie prawne, windykacje należności. Doradztwo i udział w negocjacjach, mediacjach. Transgraniczne postępowania przed organami administracji w Polsce i Hiszpanii. Reprezentacja i obsługa klientów hiszpańskich w Polsce. 2. Doradztwo finansowe oraz księgowe Prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu, rejestrów podatku VAT. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, INSTRAT Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów finansowych dla zarządu spółek Sporządzanie okresowych sprawozdań dla GUS i NBP Obsługa kadrowo-placowa przedsiębiorstw 3. Wirtualne biuro Niezbędny adres dla firmy bez ponoszenia kosztów najmu Pełna obsługa poczty przychodzącej, faxu, i telefonu oraz organizacja spotkań Przekazywanie kopii korespondencji na wskazany adres e-mail. 4. Usługi związane z poszukiwaniem potencjalnych kontrahentów i inwestorów na terytorium Polski zgodnie z profilem określonym przez klienta. 5. Tłumaczenia polsko-hiszpańskie i hiszpańsko-polskie (pisemne i ustne – przysięgłe i zwykłe)

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UNI-LEX CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ŻURAWIA 7/9, 91-455 ŁÓDŹ

NIP

7260258029
Copy

REGON

470078914
Copy

KRS

0000230477
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-07-27

Adres rejestrowy

UL. ŻURAWIA 7/9, 91-455 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2005-04-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2005-04-01

Sygnatura akt

RDF/432482/22/573

Kody Pkd

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Krzysztof Zbigniew Zacharjasz
Wiceprezes Zarządu, 33 lata
Elżbieta Anna Pietrzak Zacharjasz
Prezes Zarządu, 66 lat
UDZIAŁOWCY
Elżbieta Anna Pietrzak Zacharjasz

1.050 udziałów o łącznej wartości 609.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
3
2,9
3,3
13,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,7
0,7
0,8
7,4
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,2
267,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,9
0,8
1
21,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,1
2,1
2,3
10,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,9
1,8
2,4
31,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0,1
0,2
258,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-1,3
2,8
9,1
6,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,1
8
26,8
18,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,1
8,6
29,4
20,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,7
72,4
70,4
-2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży