Uchman i Partnerzy sp. z o.o.
Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
NIP9462646416
TEL+48 81 534 01 88
Oceń firmę:
Uchman i Partnerzy sp. z o.o.
NIP9462646416
KRS0000487658
Kapitał zakładowy500 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Numer telefonu

+48 81 534 01 88

O Firmie

Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka doradztwa podatkowego, jest podmiotem wpisanym do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 485. Działamy w oparciu o ustawę o doradztwie podatkowym, co daje naszym Klientom bezpieczeństwo współpracy z podmiotem działającym w oparciu o przepisy prawa, posiadającym obowiązkowe ubezpieczenie OC od wykonywanej działalności.

Zajmujemy się doradztwem podatkowym dla biznesu. Łączymy wiedzę prawną i podatkową z wiedzą o zarządzaniu firmą, co daje nam możliwość realizacji skomplikowanych projektów interdyscyplinarnych takich jak ceny transferowe, czy restrukturyzacja biznesu. W przypadku problemów z administracją skarbową nasi Klienci otrzymują najlepsze możliwe wsparcie podatkowe i prawne. Posiadamy w tym zakresie ekspercką wiedzę i wieloletnią praktykę rynkową.

Oferta

Doradztwo podatkowe
-Bieżące doradztwo podatkowe
---Wsparcie doradcze dla zarządów
---Wsparcie doradcze dla działów księgowych
---Wsparcie doradcze dla działów prawnych in-house
-Prawo podatkowe międzynarodowe
---Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
---Rozliczenie zakładu podatkowego
---Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
---Opodatkowanie zysków i dywidend
---Podatek u źródła
---Pożyczki zagraniczne i opodatkowanie odsetek
---Opodatkowanie sprzedaży majątku
---Metody wyliczenia podatku dochodowego
-Audyt podatkowy
---Kompleksowy audyt podatkowy firmy
---Audyt podatkowy wybranych obszarów działalności
---Audyt podatkowy cen transferowych
---Identyfikacja i analiza obszarów podatkowych
---Rekomendacje i zabezpieczenie ryzyka podatkowego
Postępowania podatkowe
-Strategia prowadzenia postępowania
---Zapoznanie się z aktami sprawy
---Analiza szans procesowych
---Strategia postępowania
-Kontrola podatkowa
---Aktywne uczestnictwo w kontroli podatkowej
---Zastrzeżenia do protokołu
---Decyzje zabezpieczające
---Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji
---Zastępstwo procesowe
-Skarga do WSA i NSA
---Przygotowanie skargi do WSA
---Przygotowanie skargi do NSA
Planowanie podatkowe
-Opracowanie strategii podatkowych
---Restrukturyzacja i sukcesja biznesu
---Ekspansja zagraniczna
---Nabycie przedsiębiorstwa
---Finansowanie biznesu
---Planowanie nowego przedsięwzięcia
-Zabezpieczenie ryzyka podatkowego
---Klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność transakcji
---Podatkowa charakteryzacja transakcji/podmiotu
---Puste faktury/podmioty/sztuczne konstrukcje podatkowe
---Zdolność do ponoszenia ryzyka
---Wnioski o interpretacje indywidualne
---Uprzednie porozumienia cenowe
-Podatkowa analiza biznesu podatnika
---Analiza branży do celów podatkowych podatnika
---Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
---Analiza funkcjonalna
---Struktura organizacyjna i struktura zarządzania podatnika
---Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej podatnika
Ceny transferowe
-Dokumentacja podatkowa
---Local fail
---Master fail
---Benchmark study

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

UCHMAN I PARTNERZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHŁODNA 64 / 217, 00-872 WARSZAWA

NIP

9462646416
Copy

REGON

061625557
Copy

KRS

0000487658
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-06-08

Adres rejestrowy

UL. CHŁODNA 64 / 217, 00-872 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2013-11-29

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-11-29

Sygnatura akt

RDF/516648/23/21

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

69.10.Z - Działalność prawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ZARZĄD
Maria Bernadeta Uchman
Preses, 52 lata
UDZIAŁOWCY
UCHMAN AND PARTNERS LIMITED

100% 10000 udziałów o łącznej wartości 500.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
618,6
452,6
459
1,4
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
36,4
44,6
27,9
-37,6
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
36,4
44,6
27,9
-37,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
281,6
70,9
49,4
-30,3
Podatek dochodowy Opis wskaźnika
0
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
337
381,7
409,5
7,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
255,7
98,4
109
10,8
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi Opis wskaźnika
579,9
398,7
215,8
-45,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
10,8
11,7
6,8
-4,9
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
54,5
84,3
89,2
4,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
6,3
11,2
12,9
1,7
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
6,3
11,2
12,9
1,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży