TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ.
UL.LUDOWA 24C, 71-700 SZCZECIN
NIP8512743464
Oceń firmę:
TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ.
NIP8512743464
KRS0000035364
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.LUDOWA 24C, 71-700 SZCZECIN

Strona internetowa

http://www.tweetop.pl

O Firmie

Jesteśmy producentem znanego na rynku europejskim systemu rurowego Tweetop PERT.

System ten jest przeznaczony do wewnętrznych instalacji wodno-grzewczych i opiera się na rurach wielowarstwowych PERT/Al./PERT w zakresie średnic od 14 do 75 mm. System obejmuje komplet niezbędnych akcesoriów dedykowanych dla poszczególnych zastosowań oraz narzędzi do montażu.

Nasza firma z całkowicie polskim kapitałem i zarządem, funkcjonuje w Szczecinie nieprzerwanie od 2001 roku. Jesteśmy jedną z czterech firm w Polsce produkującą rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową typu PERT/Al./PERT.

Poza kompletnym systemem rurowym, oferujemy również pompy ciepła typu powietrze – woda: EcoHeat Pro i EcoHeat Complex. Pompa ciepła EcoHeat Pro w 2014 roku została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Oferta

  • Pompy ciepła Tweetop
  • Ogrzewanie płaszczyznowe
  • Instalacje grzewcze
  • Instalacje wodne
  • Złączki systemu Smart PUSH
  • Automatyka ogrzewania

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

TWEETOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. LUDOWA 24C, 71-700 SZCZECIN

NIP

8512743464
Copy

REGON

812382941
Copy

KRS

0000035364
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-11-15

Adres rejestrowy

UL. LUDOWA 24C, 71-700 SZCZECIN

Data rejestracji w KRS

2001-08-13

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-08-13

Sygnatura akt

RDF/372797/22/874

Strona WWW

http://www.tweetop.pl

Kody Pkd

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: DO KWOTY 10.000,00 ZŁ. (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ZARZAD
Bartosz Daniel Borkowski
Członek Zarządu, 52 lata
Wojciech Wadas
Członek Zarządu, 61 lat
Krzysztof Bilbin
Członek Zarządu, 58 lat
UDZIAŁOWCY
Wojciech Wadas

20% 20 udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 złotych

Bartosz Daniel Borkowski

40% 40 udziałów o łącznej wysokości 20.000 złotych

Krzysztof Bilbin

40% 40 udziałów o łącznej wysokości 20.000 złotych

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2019 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

1. Sprawy organizacyjne

Tweetop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 25 lipca 2001 r. (akt notarialny za Repertorium A nr 6441/2001) oraz została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000035364 w dniu 13 sierpnia 2001 roku.

2. Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności firmy jest produkcja oraz dystrybucja na rynku Polskim nowoczesnych materiałów instalatorskich oraz urządzeń ogrzewczych, w tym: rur z tworzyw sztucznych, łączników, narzędzi oraz pomp ciepła.

3. Udziałowcy

Firma Tweetop jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000 złotych dzielącym się na 100 udziałów. Udziałowcami są trzy osoby fizyczne: Krzysztof Bilbin, Bartosz Borkowski oraz Wojciech Wadas posiadający następujące ilości udziałów:


  • Krzysztof Bilbin 40 udziałów,
  • Bartosz Borkowski 40 udziałów,
  • Wojciech Wadas 20 udziałów.

4. Historia Spółki

Firma Tweetop rozpoczęła swoją działalność 25 lipca 2001 roku. Obecnie podstawą jej działalności jest handel hurtowy materiałami do wewnętrznych instalacji wodno-grzewczych oraz pompami ciepła, w szczególności:

a) systemami rur wielowarstwowych PERT-Al-PERT wraz z kształtkami mosiężnymi zaprasowywanymi, skręcanymi i typu push oraz narzędziami;

b) rurami wielowarstwowymi PERT-EVOH-PERT;

c) pompami ciepła do CWU oraz ogrzewania;

d) automatyką do ogrzewania płaszczyznowego;

e) akcesoriami uzupełniającymi ww. asortyment.


W/w grupy produktów i towarów firma produkuje, importuje oraz nabywa od producentów na terenie kraju. Wszystkie produkty i towary, dystrybuowane są w sieci sprzedaży złożonej z ok. 650 punktów sprzedaży hurtowej, zlokalizowanych na terenie całej Polski. Spółka od roku 2012 prowadzi intensywne działania proeksportowe. Wynikiem tego jest osiągnięcie w 2019 r. 12,23% przychodu z tytułu sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem. Główne rynki eksportowe to: Wielka Brytania,

Włochy, Łotwa Litwa, Estonia oraz Ukraina.

Obecnie najbardziej znaną nazwą handlową wśród produktów firmy jest system rur wielowarstwowych oraz kształtek mosiężnych „TWEETOPPERT”.

W 2008 roku spółka rozpoczęła działalność produkcyjną w zakresie rur wielowarstwowych PEX-Al-PEX oraz PERT-Al-PERT. W roku 2010 spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rur wielowarstwowych”. Dzięki wsparciu uzyskanemu z RPOWZ firma zakupiła drugi ciąg technologiczny do produkcji rur wielowarstwowych. Uruchomienie linii nastąpiło

w III kwartale 2011 roku. W roku 2011 firma przystąpiła do prac remontowo-inwestycyjnych mających na celu oddanie do użytkowania obiektu magazynowo-produkcyjno-biurowego stanowiącego własność Tweetop. W roku 2012 spółka zmieniła siedzibę, która obecnie znajduje się przy ul. Ludowej 24C w Szczecinie. W powyższej lokalizacji znajdują się wszystkie komórki organizacyjne firmy. W roku 2015 nastąpił remont oraz modernizacja pierwszej linii produkcyjnej dzięki czemu spółka zwiększyła możliwości produkcyjne tej linii o 100%. W roku 2017 firma rozpoczęła realizację programu inwestycyjnego na który składa się: budowa hali produkcyjno-magazynowej, zakup linii do produkcji rur wielowarstwowych oraz wyposażenia laboratorium. Przedmiotowa inwestycję zakończono na koniec roku 2018. W roku 2019 rozpoczęto montaż linii do produkcji rur PERT-EVOH-PERT. Wdrożenie produkcji przewidywane jest na rok początek 2020.

Ponadto w zakresie innych działań w roku 2013 spółka wprowadziła do oferty pompy ciepła woda-powietrze do ogrzewania CWU. Również w roku 2013 zakończono wdrożenie systemu Streamsoft Prestiż. W roku 2014 wprowadzono do asortymentu pompy mobilne woda-powietrze, a w roku 2015 rozszerzono ofertę handlowa o pompy ciepła do ogrzewania oraz rury wielowarstwowe PERT-EVOH-PERT. Ponadto w 2015 r. firma zakończyła wdrażanie nowych modułów oprogramowania Streamsoft Prestiż związanych z wdrażaniem elektronicznego biznesu typu B2B.

W roku 2018 wprowadzono do oferty system instalacyjny łączników Tweetop Smart-Push.

5. Siedziba firmy

Siedziba Firmy Tweetop mieści się w Szczecinie przy ul. Ludowej 24C.

6. Sytuacja kadrowa

Spółka w 2019 r. zatrudniała przeciętnie 72,9 osoby. Natomiast liczba zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2019 r. wyniosła 84 osoby.

7. Promocja

Tweetop prowadzi ciągłe działania marketingowo - promocyjne, których celem jest budowanie i aktywne wspieranie wizerunku firmy w oczach klientów.

Tweetop podejmuje działania promocyjno-marketingowe poprzez oferowanie dystrybutorom takich instrumentów wspomagających sprzedaż jak: doradztwo techniczne w zakresie projektowania oraz doboru produktów, szkolenia dla instalatorów i projektantów, ekspozytory, poradniki techniczne oraz inne materiały drukowane informacyjno - reklamowe. W roku 2018 Spółka opracowała biblioteki rur i kształtek systemu Tweetop do oprogramowania standardu Autodesk REVIT ponadto rozszerzono katalogi systemu Tweetop do programów typu Audytor, wspomagających projektowanie instalacji wodno-grzewczych o kształtki oraz elementy systemu ogrzewania podłogowego. Celem obu tych inwestycji było dostarczenie narzędzi software’owych dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych, czego efektem będzie możliwość opracowywania dokumentacji projektowych w sposób bardziej rzetelny i szybszy , a także zmiana postrzegania firmy na rynku, jako w pełni

profesjonalnego „gracza”. W 2019 przeprowadziliśmy we wszystkich spółkach firmy BiMS plus szkolenia dla projektantów z cyklu „Warsztaty praktyczne z projektowania instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego za pomocą oprogramowania serii Tweetop Therm (standard Instalsystem 5)” Pakiet Tweetop 5.0 to najnowsza generacja oprogramowania produkcji Instalsoft, dostarczająca klientom następujących nowości: model i podgląd budynku 3D, wsparcie wymiany danych z

programami pracującymi w zgodzie ze standardem BIM, integracja wszystkich modułów projektowych, projektowanie wspierane przez zaawanasowane funkcje automatyczne, graficzna prezentacja produktów, zaawansowany system aktualizacji obejmujący kontrolę wersji projektu, wielojęzyczny system pomocy (HelpSystem) zawierający artykuły wraz z zdjęciami, filmami i przykładowymi projektami.

Firma uczestniczy w branżowych targach krajowych i zagranicznych oraz misjach gospodarczych. W roku 2009 firma uczestniczyła w kilku imprezach wystawienniczych o zasięgu regionalnym. W marcu roku 2010 spółka uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Poznańskich „Instalacje” na których uzyskała nagrodę Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej. W maju 2010 r. firma wzięła udzial w targach Aqua Therm w Kijowie.


Również w 2010 r, system rur wielowarstwowych TWEETOP PERT uzyskał tytuł „Systemu roku 2010” wg czytelników magazynu Systemy Instalacyjne.

W roku 2011 spółka uczestniczyła w targach grup zakupowych PSB oraz SBS ponadto lokalnych targach wyrobów budowlanych „Bud-Gryf” w Szczecinie.

W roku 2012 firma rozwijała działalność eksportową na wschodnie oraz zachodnie rynki europejskie. W związku z tym spółka uzyskała certyfikaty potwierdzające wysoką jakość produktów takie jak: SKZ (Niemcy), Ukraińska Aprobata Techniczna, Białoruska Aprobata Techniczna (Białoruś, Rosja, Kazachstan). W roku 2013 Tweetop uzyskała certyfikat WRAS (Wielka Brytania) oraz uczestniczyła w imprezach targowych w Moskwie i Kijowie. W roku 2018 odnowiono aprobaty techniczne WRAS i SKZ na system Tweetop.

W roku 2014 spółka wzięła udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich „Instalacje” oraz „Aquaterm” w Moskwie. Pompa ciepła Tweetop EcoHeat Pro została uhonorowana Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich, który przyznawany jest najbardziej innowacyjnym produktom, wytwarzanym w oparciu o nowoczesne technologie. W roku 2015 firma uczestniczyła w targach „Aquaterm” w Moskwie oraz Kijowie. W roku 2019 spółka brała udział w targach ISH we

Frankfurcie nad Menem oraz lokalnych targach krajowych np. organizowanych przez grupę SBS w Strykowie k/Łodzi oraz Hydrosolar w Krakowie.

8. Sytuacja finansowa

Spółka posiada stabilna sytuację finansową. Rok 2019 Tweetop zamknęła dodatnim wynikiem finansowym co w powiązaniu z harmonijnym spływem należności zapewnia Spółce wystarczającą płynność finansową do prowadzenia działalności oraz rozwoju w przyszłości.

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
71,9
84,2
95,1
12,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
25,7
34,4
35,6
3,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
32,1
37,6
45,8
21,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
57,8
72,1
81,4
12,9
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0,3
0,5
86,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,9
2
3
46,1
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
8,9
11,6
16,5
42,2
EBITDA Opis wskaźnika
11,2
14,2
20,1
41,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
7
9,1
13,1
44,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
22,5
23,7
31
30,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
9,2
12,2
17,1
40,8
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
21,7
24,1
28,7
4,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
9,7
10,8
13,8
3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
55,5
52,2
56,2
4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
15,5
16,9
21,1
4,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
12,4
13,8
17,4
3,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
101
98
77
-21
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
0,9
1,2
0,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,9
1,2
0,6
-0,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży